Anna Rozendaal

Nederland staat voor een aantal grote opgaven. Ondanks onze enorme welvaart staan we bijvoorbeeld ook voor het terugdringen van armoede, werkloosheid en schooluitval. In mijn ideaal maakt het publieke domein écht verschil in deze opgaven. Vanuit het unieke perspectief dat het collectief belang altijd gaat voor het individuele, is het publieke domein bij uitstek in staat krachten te bundelen en mensen te verbinden.

Analyseren… én aanpakken

De combinatie van complexe maatschappelijke vragen, de roep om een andere rol voor de overheid en teruglopende middelen, vragen een systeemverandering van de publieke sector. Dat klinkt groot en dat is het ook. Toch denk ik ook dat we deze termen te makkelijk en te veel gebruiken. Aan de ene kant slim, omdat ze urgentie creëren en krachten mobiliseren. Aan de andere kant beperkend omdat ze verlammend werken voor mensen die geloven dat het anders kan maar nog niet precies weten hoe.

Direct in het verlengde daarvan ligt mijn uitdaging: snel tot de kern van de vraag komen om hem vervolgens in kleine en behapbare stukjes op te pakken. Met deze werkwijze komen we samen (snel) tot zichtbare resultaten en houden we energie om te veranderen en te verbeteren. Nodig? Zeker! Succesvolle veranderingen vragen een bijdrage van iedereen, in welke rol dan ook. En soms een lange adem. Net zo lang tot Nederland een stukje mooier is.

Als organisatieadviseur krijg ik vaak de vraag een analyse te maken van het vraagstuk. Een goed begin, maar ik vind dat bij iedere kritische noot een oplossingsrichting hoort. Daarom is mijn motto ‘eerst goed nadenken… en dan er dapper tegenaan’. Ik geloof dat organisatieontwikkeling in de praktijk tot stand komt, niet op papier. Daarom voel ik het als een groot compliment dat collega’s en klanten mijn stijl typeren als: behulpzaam, energiek, daadkrachtig en snel.

Mijn hart volgen en daarbij mijn hersens gebruiken

Op dag twee van mijn studentenleven werd ik lid van een roeivereniging. Een sport die mij vijf jaar intensief heeft bezig gehouden en mij tot vandaag boeit. Onder andere omdat zij voor mij alle elementen van organisatieontwikkeling in zich heeft. Zo creëert zij inzicht in de dynamiek van individuele prestaties en teamperformance en het samenspel van goede professionals en een structuur of systeem wat hen ondersteunt. Tegelijkertijd maakt zij een einde aan mythes over samenwerking of de top bereiken.

Helaas… de top heb ik zelf nooit behaald. Maar dat doet niets af aan de lessen die ik daar heb geleerd en nu met veel plezier toepas. Ik gebruik ze om mensen te laten zien hoe zij hun school, studie, werk of leven een beetje gemakkelijker ‘kunnen laten draaien’. Niet omdat het beter moet, maar simpelweg omdat het dan minder moeite kost en er meer energie overblijft voor andere dingen.

Thema’s en kennisgebieden: Onderzoek, Analyse & Inzicht Leren & Ontwikkelen Urban Professional Business Partner Omgevingsprofessional