Bijeenkomst - Wendbaar begroten in publieke organisaties

Steeds meer publieke organisaties omarmen wendbaar, opgavegericht werken. Hierbij hoort 'wendbaar begroten'. Hoe? Daar buigen we ons graag met je over op woensdag 20 februari 2019. Hoe laten we doelen en indicatoren veel beter aansluiten bij opgaven? Hoe matchen we geld aan ketens en opgaven in plaats van aan de organisatiestructuur? Hoe maken we de P&C-cyclus voortaan niet leidend in die koppeling? Wat zijn de ins en outs van een wendbare begroting? De antwoorden hierop vinden we 20 februari op basis van inzichten uit de actuele theorieën én elkaars praktijk. Het doel is om met elkaar te verdiepen, ervaringen uit te wisselen en te komen tot concrete aanknopingspunten. Om datgene op te pakken waar we in onze praktijk mee verder komen. Zo maken we wendbaar begroten in de praktijk echt slim en toekomstbestendig werkbaar. 

Datum 

Woensdag 20 februari 2019 van 16:30 tot 20:15
 

Doelgroep

Deze bijeenkomst over wendbaar begroten is interessant en relevant voor (concern)controllers, managers financiën en financieel adviseurs vanuit publieke organisaties als gemeenten en provincies. Reken op een groep van tussen 10 en 25 vakcollega's. Graag iemand uit jouw organisatie of netwerk aanmelden voor wie wendbaar begroten ook een relevant en actueel thema is? Daar staan we zeker voor open. De bijeenkomst is gratis voor vakcollega's uit publieke organisaties. 
 

Locatie 

Deze bijeenkomst vindt plaats bij ons in het WTC-gebouw bij Utrecht Centraal.
 

Programma

16:30 – 17:00  
Inloop en ontvangst

17:00 – 17:30 
Kennismaken, voorstellen elkaar/elkaars praktijk en urgentieschets wendbaar begroten

17:30 – 18:15 
Inspiratie en inzichten: Tom Overmans (Universiteit Utrecht) over management en begroting met publieke waarde 

18:15 – 18:45 
Hapje eten

18:45 – 19:30 
Praktijkcasus I

19:30 – 20:15
Praktijkcasus II

20:15 –           
Doorpraten met een drankje
  

Collega's 

Tijdens deze bijeenkomst tref je in ieder geval vanuit Hiemstra & De Vries de volgende collega's: Fleur van Haasteren, Fred Claasen, Gerco Liefhebber, Sebastiaan van den Bogaard & Evert Peereboom. Iets met ons delen over deze bijeenkomst? Neem dan contact met Fleur van Haasteren

 

Eigenschappen

Startdatum woensdag20 -februari-2019
Einddatum woensdag20 -februari-2019
Wij accepteren geen inschrijvingen meer
1