Bijeenkomst - Betekenisvol besparen in het sociaal domein

hierbenikgraagbij aanmelden

27 juni - 16:00 - 20:00 - WTC Utrecht 

Het is actueel en urgent: de structurele disbalans op de begroting van veel gemeenten. Die is op veel plekken vooral te herleiden naar oplopende tekorten in het sociaal domein in het algemeen en de jeugdhulp in het bijzonder. Afgelopen jaren ving men tekorten nog op met een eenmalige greep uit de algemene reserves en de zogenaamde ‘stroppenpot’ van de VNG. Inmiddels komen ambtelijke organisaties en wethouders hier niet meer mee weg. Gemeenten zoeken steeds vaker in andere domeinen naar oplossingen: verhogen OZB, sluiten van een bibliotheek of het korten van subsidies op sportverenigingen. Tegelijkertijd willen gemeenten innoveren in het sociaal domein door meer preventie, maatwerk in aanbod en nieuwe samenwerkingen met partners. Dat vraagt om investeringen. Zo ontstaat in de praktijk van het sociaal domein het dilemma: hoe houd je ambities overeind én creëer je balans op de begroting?

De verhoudingen tussen gemeenten en Rijk staan op scherp door de recente brief van de VNG. Daarin dreigden gemeenten met het teruggeven van taken aan het Rijk. Dit leidde tot financiële toezeggingen van minister Hugo de Jonge. Die benadrukte daarbij wel dat verbeteringen in het sociaal domein vragen om meer dan geld alleen. De rek zit hem wat de minister betreft in regie, sturing en samenwerking aan de kant van gemeenten.

Hoe verder in tijden van besparingen? De sleutel lijkt in de praktijk hoe je de inhoudelijke belangen van het sociaal domein echt verbindt met de financiële gemeentelijke context. Wij zijn dat ‘betekenisvol besparen’ gaan noemen. Hoe dat eruitziet en wat de succesfactoren zijn, verschilt per gemeente. Op 27 juni kijken we tussen 16:00 en 20:00 met elkaar naar wat nodig is om betekenisvol besparen in het sociaal domein met elkaar werkbaar te maken.

Programma

Met een aantal gemeenten kijken we op basis van hun ervaringen en inzichten naar wat nodig is om betekenisvol besparen werkbaar te organiseren. Gemeenten delen hun eigen praktijkervaringen (succesvol en minder succesvol) en we zoeken naar sleutels om dit verder te brengen. Er is ruim gelegenheid om ook eigen dilemma’s, ervaringen en vraagstukken uit te wisselen. Uiteindelijk gaat iedereen naar huis met aanknopingspunten en contacten die helpen om de opgaven in het sociaal domein vanuit publieke organisaties op een slimme en werkbare manier te organiseren. Voor een hapje eten tussendoor zorgen we uiteraard ook.

Doelgroep

Deze bijeenkomst is interessant en relevant voor (programma)managers, strategen en directeuren vanuit sociaal domein én bedrijfsvoering (denk aan financiën en control) die werken in publieke organisaties zoals gemeenten, uitvoeringsorganisaties en zorgpartijen. De bijeenkomst is gratis voor publieke organisaties. 

Locatie

Deze bijeenkomst vindt plaats bij ons in het WTC-gebouw bij Utrecht Centraal.

team sociaal domein marian erbij

Collega's

Tijdens deze bijeenkomst tref je in ieder geval vanuit Hiemstra & De Vries onze collega's Bas, Veerle, Evert, Gerco en Fonzie. Iets met ons delen over deze bijeenkomst of het thema? Neem dan contact met Veerle via veerle.vandewinckel@hiemstraendevries.nl.

Eigenschappen

Startdatum 27-06-2019 16:00
Einddatum 27-06-2019 20:00
43