Bijeenkomst - Naar werkend stelsel Omgevingswet: integraal en cyclisch werken in de praktijk

Deze bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. Blijf via onze agenda op de hoogte van de bijeenkomsten die we organiseren. 

 

De impact van de Omgevingswet op publieke organisaties is groot. Het is een operatie die het ruimtelijk domein flink in beweging zet. Een echt andere manier van denken en (samen)werken is nodig. Daarbij zien we dat er veel aandacht is voor de nieuwe instrumenten, maar de Omgevingswet vraagt meer dan ooit dat deze instrumenten goed op elkaar zijn afgestemd. Van omgevingsvisie en omgevingsprogramma’s tot omgevingsplan en omgevingsvergunning. Dit leidt in de praktijk tot vragen als: 

  • Waar houdt de omgevingsvisie precies op en waar begint het programma?
  • Hoe verhouden de instrumenten zich tot elkaar in de tijd; met welk instrument begin je?
  • Hoe organiseer je cyclisch en integraal werken? 
 
Het beantwoorden van zulke vragen en het slim organiseren van de instrumenten is wat wij het ‘werkend stelsel Omgevingswet’ noemen. Integraliteit luidt daarbij het devies. Dan praten we niet alleen over ‘horizontale integraliteit’ tussen de verschillende beleidsdomeinen maar juist ook ‘verticale integraliteit’ tussen de verschillende instrumenten. Hoe kom je tot zo’n werkend stelsel en wat vraagt dat van de organisatie? We zien dat op dit vlak het verschil tussen theorie en praktijk nog groot is. Tijdens de bijeenkomst op 6 februari stond daarom de praktijk (van nu én straks!) centraal. Door op deze praktische, actieve manier met elkaar aan de slag te gaan, kunnen we nu en straks beter zien en doen wat nodig is voor een werkend stelsel Omgevingswet.   

fysieke leefomgeving icon

Datum 

Woensdag 6 februari van 16:00 uur tot 20:00 uur 

Doelgroep

Deze bijeenkomst is bijgewoond door projectleiders, directeuren en programmamanagers Omgevingswet vanuit publieke organisaties zoals gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties.

Locatie 

Deze bijeenkomst vond plaats bij ons in het WTC-gebouw bij Utrecht Centraal.
 

Betrokken collega’s 

Bij de organisatie van deze bijeenkomst waren vanuit ons bijvoorbeeld de volgende collega’s betrokken: Jeroen Niemans, Ward Deckers, Tim Vredeveld, Quirijn de Kraker en Geert Lonterman. Zij kennen de praktijk vanuit verschillende publieke organisaties waarin zij samen met opdrachtgevers stappen zetten om het werkend stelsel Omgevingswet in de praktijk ook echt werkbaar te maken.  

Meer informatie

Graag meer weten over deze bijeenkomst of ons werk in relatie tot de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) in het algemeen? Neem dan contact met ons op
 

Eigenschappen

Startdatum 06-02-2019 16:00
Einddatum 06-02-2019 20:00
Wij accepteren geen inschrijvingen meer
23