Leertraject - Leiderschap in maatschappelijke opgaven (voorjaar 2019)


 

Leiderschapsontwikkeling is een voortdurende zoektocht. Zeker nu we ons als samenleving bewegen naar een nieuw tijdperk, we op de werkvloer te maken hebben met een nieuwe balans tussen waarde (effectiviteit, efficiency, financieel rendement uitgedrukt in cijfers) en waarden (vertrouwen, verbinding, zingeving, menselijke maat). Steeds meer systemen die we ooit als houvast hadden voor ons denken en doen, bereik(t)en hun houdbaarheidsdatum. Een nieuw alternatief is niet zomaar voorhanden. Leiderschap betekent het zoeken en bieden van een nieuw houvast.

Complexe maatschappelijke vraagstukken in deze veranderende context vragen veel van de professionals in de publieke sector. Er wordt verwacht dat zij snel en wendbaar schakelen tussen verschillende netwerken en rollen, zich ook persoonlijk aan maatschappelijke opgaven verbinden en zowel sensitief als proactief zijn wat betreft ontwikkelingen binnen én buiten de eigen organisatiegrenzen. En – niet de minste – dat zij ook concrete aanwijsbare maatschappelijke resultaten boeken. 

Leiderschap begint bij jezelf. Als je goed weet wie je bent, wat je wilt bereiken en waarom je dat wilt, kun je anderen daarin meenemen. Dat vraagt onderzoek, oefening, reflectie en kwetsbaarheid. Dit leertraject biedt een leeromgeving waarin concepten, modellen en oefening elkaar afwisselen en versterken. Je krijgt inspirerende leiderschapsinzichten waarmee je jezelf en je organisatie krachtiger maakt. Je leert kennis over maatschappelijke ontwikkelingen, veranderkunde en leren te combineren. Je onderzoekt, ontwikkelt en versterkt jouw leiderschapsstijl. Je verbindt je (opnieuw) aan de opgaven die er voor jou toe doen. Daarnaast krijg je handvatten aangereikt om je ontdekkingen, inzichten en nieuwe kennis te vertalen naar jouw dagelijkse praktijk. Je houdt er bovendien een duurzaam netwerk aan over.

schrijf je hier in
 

Doelgroep

Het leertraject is voor leidinggevenden en managers, programmamanagers en (andere) opgavetrekkers in het publiek domein.

Investering

De investering per deelnemer is € 3.200 ,-  

Inzet

De leergang is opgebouwd uit zes dagen en vier (optionele) intervisiebijeenkomsten. Tussendoor vragen we je steeds om te oefenen met nieuw gedrag en daarop te reflecteren.

Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats in de buurt van Utrecht of op het kantoor van Hiemstra & De Vries in het WTC-gebouw (nabij Utrecht CS-jaarbeurszijde).

Aantal deelnemers

De groep deelnemers aan de leergang bestaat uit minimaal tien en maximaal veertien deelnemers.

Intake

Na inschrijving volgt een (telefonische) intake met de trainer om te toetsen of de wensen en leerdoelen van de deelnemer overeenkomen met de doelen en opzet van de leergang.

Betrokken collega’s

Tijdens deze leergang tref je naast gastsprekers en co-trainers onder meer enkele collega’s van Hiemstra & De Vries. Meer weten? Neem dan contact op met Isabel Lutz of Pol van Tuijl

Programma - start voorjaar 2019

De leergang is opgebouwd uit zes dagen en vier (optionele) intervisiebijeenkomsten. Iedere dag staat een ander onderwerp centraal, met steeds als terugkerende vragen: hoe doe jij dat, hoe functioneel is jouw gedrag en wat wil je nog (bij)leren? De leergang wordt begeleid door een hoofdtrainer die tevens aanspreekpunt is voor het leerproces en de leerdoelen van iedere deelnemer. Per module zijn er daarnaast wisselende co-trainers en gastsprekers.

Ik en de ander – 15 april 2019

Inzicht in eigen en andermans gedrag helpt om tot succesvolle samenwerking te komen. Waar kom je vandaan, wat heeft je gevormd, en hoe bepaalt dit jouw handelen vandaag? Ondersteund door het instrument van Insights Discovery onderzoeken we jouw leiderschapsstijl. Hoe kun jij anderen maximaal ondersteunen in hun ontwikkeling en wat heb je zelf nodig om dat goed te blijven doen?

Wendbaar werken en versterkend leiderschap – 20 mei 2019

Publieke organisaties staan voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Overheden moeten hun koers continu, snel en effectief kunnen veranderen. Zelforganiserende teams, opgavegericht werken en verantwoordelijkheden laag beleggen, vraagt om nieuw leiderschap. Welke impact heeft wendbaar werken op de sturing in jouw organisatie en wat is jouw rol daarin? Wat heb je naast je eigen leiderschapsstijl nog meer te organiseren binnen je organisatie?

Kracht van het gesprek – 24 juni 2019

In gesprekken wil je zowel in de interactie als in het proces graag tot een gezamenlijk resultaat komen. Deze dag experimenteer je hiermee onder begeleiding van trainingsacteurs. Je krijgt nog meer inzicht in de mogelijkheden om je persoonlijke effectiviteit in interactie met anderen - in het bijzonder vanuit je rol als leider - te vergroten.

Leiderschap en sterke teams – 9 september 2019

Opgavengericht werken vraagt om succesvol werken in teams. Een sterk team heeft inzicht in elkaars kwaliteiten, kan stevig onderhandelen met behoud van goede relaties en kan dilemma’s over belangen en resultaat met elkaar adresseren en oplossen. We onderzoeken hoe jij leiding geeft aan je (soms tijdelijke) team en hoe je bijdraagt aan het succes ervan.

Het beste uit de ander naar boven laten komen – 14 oktober 2019

Op welke manier kan jij anderen begeleiden in het (her)kennen en ontwikkelen van zijn/haar eigen talent en waar dit raakt aan de opgave van jouw organisatie? Onderdelen van deze dag zijn overdracht en tegenoverdracht, feedback geven en ontvangen, regie nemen versus loslaten, eigenaarschap nemen en geven, verbinden van de opgave met wie iemand is als persoon.

Oogsten in het nieuwe werken – 11 november 2019

De slotdag staat in het teken van oogsten en de persoonlijke evaluatie van je eigen leerproces. Onderdelen zijn onder meer persoonlijke presentaties van ieders opbrengst van de leergang, gezamenlijke evaluatie en een feestelijke afsluiting.

Intervisie

Voor wie wil, is er intervisie. Tussen de dagen door worden in Utrecht intervisiebijeenkomsten (van 2,5 uur) begeleid. De data van deze bijeenkomsten zijn: 6 mei, 3 juni, 23 september en 28 oktober. 

Eigenschappen

Startdatum 15-04-2019 9:00
Einddatum 11-11-2019 17:00
12