Organisatieontwikkeling en verandermanagement

Organisatieontwikkeling en verandermanagement is de ruggengraat van ons werk. In alles wat wij doen staat onze expertise op dit gebied centraal. Of het nu gaat om opdrachten in het sociaal domein of het fysiek domein, de sleutel tot oplossingen ligt vaak in organisatieontwikkeling. Wij helpen organisaties om deze ontwikkelingen te begeleiden en verandering in de praktijk te realiseren.

Adviesbureau organisatieontwikkeling

Ralph Hanekamp Partner Organiseren & Sturen

Wat is organisatieontwikkeling en verandermanagement?
Organisatieontwikkeling gaat over het proces van verandering om verbeteringen in de organisatie door te voeren die moeten leiden tot betere prestaties. Daarbij is kennis van verandermanagement voorwaarde om dit succesvol te kunnen doen. Verandermanagement gaat over de manier waarop je met een team, afdeling of organisatie van de huidige situatie (A) naar de gewenste situatie gaat (B). Het doel is om de uitdagingen van verandering te adresseren, weerstand te minimaliseren en de betrokkenheid van medewerkers te vergroten, zodat veranderingen effectief en duurzaam kunnen worden doorgevoerd in een organisatie. Het proces waarin je dat doet is minstens zo belangrijk als dat wat je uiteindelijk wil bereiken.

Waarom veranderen?
Maatschappelijke organisaties staan voor de uitdaging om continu maatschappelijke prestaties te leveren in een steeds weerbarstiger omgeving. Omdat de context waarbinnen organisaties dit moeten doen steeds verandert en ze voor nieuwe maatschappelijke uitdagingen komen te staan. Publieke organisaties zijn daarom genoodzaakt om continu aandacht te hebben voor ontwikkeling.

Uitdagingen bij verandering
In ons werk zien we verschillende patronen die veranderen in het publieke domein uitdagend maken:

  • Mensen in publieke organisaties zijn vaak inhoudelijk gedreven. Het ontbreekt daarbij soms aan aandacht voor de wijze van organiseren. Terwijl een goed werkende organisatie voorwaardelijk is om maatschappelijk resultaat te bereiken. Organisatieontwikkeling en de bijbehorende verandering wordt daarom vaak gezien als iets wat erbij komt, in plaats van iets dat helpend kan zijn in het reguliere werk.
  • Niet iedereen staat open voor veranderen. Het zorgt voor onzekerheid, vraagt om het doorbreken van gedragspatronen en voelt soms als een diskwalificatie van het harde werken in verleden. Dat maakt veranderen weerbarstig en vraagt om een zorgvuldig proces.
  • Vaak wordt organisatieontwikkeling gezien als ‘iets van het management’, terwijl de echte verandering in het werk van alledag moet plaatsvinden.

Onze expertise
Verandering is alleen succesvol wanneer je aan het hele systeem werkt. Daarom houden wij in veranderingen continu oog voor de balans tussen de boven- en de onderstroom. De bovenstroom bestaat uit wat zichtbaar is en zich ‘boven de tafel’ afspeelt. Denk aan sturingsprincipes, inrichting van de organisatie, werkprocessen. De

onderstroom gaat over dynamieken en gedragspatronen die niet feitelijk waarneembaar zijn. Boven- en onderstroom zijn beide belangrijk voor een succesvolle verandering. Veranderingen in de bovenstroom zijn noodzakelijk voor verankering van nieuw gedrag. Voor de onderstroom geldt dat als er ‘onder tafel’ iets speelt, je ‘boven tafel’ nog zo hard kan werken, maar de kans op succes klein is.

Waarom kiezen voor Hiemstra & De Vries?

  • Het eigenaarschap blijft bij de organisatie: wij zijn de buitenboordmotor die zorgt dat verandering tot stand komt.
  • Wij zorgen voor overzicht, verbinding en sturing op de verandering door te werken met een ontwikkelagenda; geen blauwdruk maar een organische aanpak om beweging te creëren
  • We werken wendbaar en zijn in staat ons snel aan te passen aan de dynamiek en context van de organisatie. Die is altijd anders en dat vraagt dus ook altijd om maatwerk.

Wil je een vrijblijvend adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met Ralph en Veerle.

Houd onze LinkedIn pagina in de gaten voor updates over organisatieontwikkeling en verandermanagement in de publieke sector.

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries