Hoe verder na de decentralisaties

Sinds de decentralisaties gaat het gesprek in het sociaal domein over financiƫle tekorten enerzijds en de transformatiegedachte anderzijds. Wij geloven erin dat de sleutel tot succes in de verbinding zit van deze complexe vraagstukken. Waarbij je voorbij de kaders kijkt en de burger centraal stelt.

Financieel en sociaal domein verknopen

Door het sociaal domein en het financieel domein te verbinden zet je een inhoudelijke visie om naar een pakket van maatregelen die zowel bestuurlijk als ambtelijk een hernieuwde focus en energie geeft. Wij begeleiden dit proces. Op deze manier kwantificeren we samen met de klant transformatieve maatregelen. Ook kunnen wij samen een routekaart ontwikkelen die op korte termijn een sluitend perspectief mogelijk maakt. En tegelijkertijd de transformatie doelstellingen voor de langere termijn niet uit het oog verliest.

Doorontwikkeling van de toegang

Een belangrijke sleutel om te transformeren is de inrichting en ontwikkeling van de toegang. Professionals moeten toegerust zijn om tijdig de passende zorg op de juiste plek te organiseren en daarnaast ook kostenbewust te handelen. Wij ondersteunen wijkteams bij het verbeteren van de front- en backoffice processen zodat inzicht ontstaat in zowel de behoefte aan zorg en ondersteuning als de financiƫle consequenties.

Deze experts weten alles over dit onderwerp

Onze mensen

Chiel Peters

Fred Claasen

Gerco Liefhebber

Nilco van der Steege

Chiel Peters

Fred Claasen

Gerco Liefhebber

Nilco van der Steege