Financiële situatie is nijpend

Het is actueel en urgent: veel gemeenten kampen met structurele disbalans op hun begroting. Die is op veel plekken vooral te herleiden naar oplopende tekorten in het sociaal domein en de jeugdhulp in het bijzonder. Het lastige aan de transformatie is dat kosten voor de baten uitgaan. Tegelijk is het moeilijk om op tijd bij te sturen. De informatievoorziening loopt vaak achter en de beleidscyclus is simpelweg te traag.

sociaal domein
leren en ontwikkelen
De transformatie voor elkaar krijgen

Hoe kan de gemeente de transformatie voor elkaar krijgen zonder financieel in de knel te komen? Hiervoor is het nodig om op een aantal vlakken tegelijk stappen te zetten: het ontwikkelen van de toegang, het verbeteren van de informatievoorziening, modern partnerschap, leren en ontwikkelen van medewerkers en de sturing op het sociaal domein als geheel.

Besparen en transformeren

Wij helpen gemeenten om op een andere manier te gaan sturen in het sociaal domein. Om te transformeren is continu feedback ophalen en bijsturen nodig. Dit vraagt om een intensieve samenwerking tussen beleids-, inkoop-, toegang- en financiële medewerkers om trends en ontwikkelingen te signaleren en hierop te anticiperen.

besparen
samenwerking
Modern partnerschap

Wij begeleiden gemeenten in de samenwerking met partners. Om de kracht van partners te benutten voor de stad moeten gemeenten leren hoe zij ruimte bieden aan andere oplossingen. Dat betekent leren loslaten en niet alles vastleggen in contractafspraken. Als je een goede relatie hebt opgebouwd met partners zie je nieuwe kansen om het gezamenlijke doel te realiseren. Daarmee bereik je meer dan met een klassieke opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie. Succesvol partnerschap vraagt om vertrouwen geven zonder de inhoud uit het oog te verliezen.

Duurzame inzetbaarheid

Wij coachen managers en teams bij hun ontwikkeling. De zorg en aandacht die veel professionals in het sociaal domein (willen) besteden aan hun cliënten, maakt dat ze zichzelf en het team waarin ze werken soms vergeten. De broodnodige aandacht voor ontmoeting, reflectie op het werk en ontwikkeling op persoonlijk- en teamniveau verdient ook aandacht in het licht van duurzame inzetbaarheid en kwalitatief, goede hulpverlening.

duurzame inzetbaarheid

Deze experts weten alles over dit onderwerp

Onze mensen

Chiel Peters

Nilco van der Steege

Veerle van de Winckel

Romy Verstraeten

Geert Lonterman

Chiel Peters

Nilco van der Steege

Veerle van de Winckel

Romy Verstraeten

Geert Lonterman