Bezuinigen

Financieel gezond en grip op financiën

Gemeenten staan voor grote maatschappelijke opgaven, terwijl de huidige financiële situatie nijpend is. Op de lange termijn is dat niet houdbaar. Een sterke overheid geeft sturing aan maatschappelijke opgaven, heeft grip op financiën en een toekomstbestendige begroting. Succesvolle organisaties weten op korte termijn financiële ruimte te vinden om te investeren in duurzame oplossingen.

grip op financiën
Routekaart

Boekhoudkundig én transformatief bezuinigen

Veel gemeenten bezuinigen via een boekhoudkundige route. De huidige begroting is daarbij het uitgangspunt en je onderzoekt mogelijkheden om daarbinnen te bezuinigen. Op korte termijn kan dit lucht geven. Maar het leidt vaak niet tot optimale en duurzame oplossingen. Dat vraagt een andere aanpak: de opgaven en de huidige middelen (niet de huidige begroting!) zijn het uitgangspunt en de huidige inrichtingskeuzes staan ter discussie. We noemen dat transformatief bezuinigen. Een overheidsorganisatie kan dat niet alleen. Dit doe je samen met partners, je staat immers samen aan de lat voor de opgaven.

Bezuinigingsmodel

Waardevol als gespreksinstrument

Bezuinigen is samen keuzes maken. Goede, scherpe gesprekken zijn cruciaal om bewuste keuzes te maken met oog voor de consequenties. Het bezuinigingsmodel van Hiemstra & De Vries biedt hierbij uitkomst. Dit model ontwikkelden wij met de Universiteit Utrecht en hielp ons al meer dan 2.000 maatregelen ter waarde van 900 miljoen euro te analyseren. Cruciaal in het model is om een goede balans te creëren tussen de korte en lange termijn.

Rollen

Projectleider, adviseur, procesbegeleider, interimmanager én adviseur

Van projectleider bezuinigen tot gespreksbegeleider van een kerntakendiscussie: we hebben het inmiddels op meerdere plekken gedaan. Ons vak is organisatieontwikkeling. Zo helpen wij publieke organisaties om te komen tot een sluitende begroting en een sluitende jaarrekening. Doordat wij werken in verschillende overheidslagen, binnen verschillende domeinen en in verschillende functies zijn wij in staat om te verbinden. Onderwerpen én mensen. Zo bouwen we aan onze toekomstvisie: een sterke en empathische overheid.

Deze experts weten alles over dit onderwerp

Onze mensen

Axel Martens

Gerco Liefhebber

Nienke Jansen

Axel Martens

Gerco Liefhebber

Nienke Jansen