Organiseren rondom maatschappelijke vraagstukken

Om toegevoegde waarde te leveren, moeten organisaties investeren in het vermogen om hun koers continu, op tijd en effectief te veranderen. Anticiperend of reagerend op maatschappelijke vraagstukken en trends in de samenleving. Wendbaar werken noemen wij dat. Publieke organisaties die wendbaar werken weten tijdig en adequaat in te spelen op veranderende, onvoorspelbare omstandigheden en zijn vooral toekomstbestendig georganiseerd.

Vertalen van filosofie

Hiemstra & De Vries is één van de grondleggers van het wendbaar werken. Kern van het wendbaar werken is dat de organisatie in staat is maatschappelijke opgaven centraal te stellen en zich daar omheen organiseert. Terwijl ze ook haar continue taken op een hoog niveau uitvoert. Immers, niet al het werk laat zich in opgaven vangen. We hebben ervaring met het vertalen van de filosofie van het wendbaar werken naar de praktijk. We ondersteunen organisaties om scherp onderscheid te maken tussen wat opgaven zijn en wat bij continue taken hoort, een heldere afbakening in sturingsrollen en verantwoordelijkheden te maken en creëren een groter bewustzijn in rolopvatting en rolvastheid. Ook in samenwerking met externe partners.

Lef en doorzettingsvermogen

De weg naar wendbaar werken leidt via een weerbarstige praktijk. Dit vraagt om lef en doorzettingskracht van betrokkenen door de hele organisatie. Wendbaar werken heeft namelijk vergaande consequenties voor het dagelijks werk in publieke organisaties. Denk bijvoorbeeld aan een hoge mate van autonomie en resultaatverantwoordelijkheid op het niveau van de professional. Wendbaar werken vraagt bovendien om andere vormen van sturing en (persoonlijk) leiderschap.

Deze experts weten alles over dit onderwerp

Onze mensen

Ralph Hanekamp

Pol van Tuijl

Martine Peper

Dominique Diks

Janneke Oudenhoven

Saskia de Vries

Nienke Jansen

Ralph Hanekamp

Pol van Tuijl

Martine Peper

Dominique Diks

Janneke Oudenhoven

Saskia de Vries

Nienke Jansen