Inspelen op veranderingen

Om toegevoegde waarde te leveren, moeten organisaties investeren in het vermogen om hun koers continu, snel en effectief te veranderen. Anticiperend of reagerend op kansen en bedreigingen in de omgeving. Wendbaar Werken noemen wij dat. Publieke organisaties die wendbaar werken weten snel en adequaat in te spelen op veranderende, onvoorspelbare omstandigheden en zijn vooral toekomstbestendig georganiseerd.

Vertalen van filosofie

Hiemstra & De Vries is één van de grondleggers van het wendbaar werken. Kern van het wendbaar werken is dat de organisatie in staat is maatschappelijke opgaven centraal te stellen en zich daar omheen organiseert. We hebben ervaring met het vertalen van de filosofie van het wendbaar werken naar de praktijk. We ondersteunen organisaties om een scherpe definitie van opgaven te formuleren, een heldere afbakening in rollen en verantwoordelijkheden te maken en creëren een groter bewustzijn in rolopvatting en rolvastheid. Ook in samenwerking met externe partners.

Lef en doorzettingsvermogen

De weg naar wendbaar werken leidt via een weerbarstige praktijk. Dit vraagt om lef en doorzettingskracht van betrokkenen door de hele organisatie. Wendbaar werken heeft namelijk vergaande consequenties voor het dagelijks werk in publieke organisaties. Denk bijvoorbeeld aan een hoge mate van autonomie en resultaatverantwoordelijkheid op het niveau van de professional. Wendbaar werken vraagt bovendien om andere vormen van sturing en (persoonlijk) leiderschap.

Deze experts weten alles over dit onderwerp

Onze mensen

Ralph Hanekamp

Dominique Diks

Pol van Tuijl

Martine Peper

Ralph Hanekamp

Dominique Diks

Pol van Tuijl

Martine Peper