Opgavegericht werken

Er wordt veel gezegd en geschreven over de publieke waarde en opgavegericht werken, maar de praktijk is weerbarstig. De systemen en mechanismen van sturen en verantwoorden sluiten nog niet altijd en overal aan op waardegerichte werkwijzen. Planning en control gebeurt nog vanuit organisatieonderdelen in plaats van vanuit opgaven. Budgetten zijn gekoppeld aan afdelingen en diensten en zo is ook de verantwoording georganiseerd.

Dit vraagt om sturen en verantwoorden waarbij de publieke waarde of de opgave het beginpunt is.

Leernetwerk

Hiemstra & De Vries is trekker van het GOAL-netwerk. GOAL staat voor Gezamenlijk Opgavegericht Academisch Leernetwerk. In dit leernetwerk maken universiteit, overheden en wij als organisatieadviesbureau de stap van theorie naar praktijk.

De theorie van het public value management is daarbij ons uitgangspunt. De theorie beschrijft hoe je op een waardegerichte manier kan sturen en verantwoorden. Dit is echter nog niet praktisch uitgewerkt, waardoor nog niet kan worden aangesloten op de reguliere begroting. We gebruiken bestaande opgaven uit de praktijk van de netwerkleden om het model praktisch uit te werken.

Met wie doen we dat precies?

Het GOAL-netwerk bestaat uit de gemeenten Amersfoort, Arnhem, ’s-Hertogenbosch, Nijmegen, Utrecht, Zaanstad, de Provincie Overijssel en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Universiteit Utrecht (USBO) is verbonden als wetenschappelijke partner. Tot het voorjaar van 2022 wordt er door de betrokkenen op verschillende manieren geleerd, daar zijn wij als Hiemstra & De Vries verantwoordelijk voor. De resultaten van het GOAL-netwerk zullen, samen met VNG Risicobeheer, gedeeld worden met andere publieke organisaties.

Wat dat oplevert

De netwerkleden en hun organisaties zijn beter in staat om samen met anderen een maatschappelijke opgave aan te pakken, publieke waarde te realiseren en daardoor het leven van mensen te verbeteren. Daarnaast hebben zij een public value scorecard, een concreet instrument om de publieke waarde mee te formuleren en om de realisatie ervan in al zijn aspecten te managen.

Het maatschappelijk effect, de steun ervoor en de investering zijn daarmee te volgen. Ze kunnen de scorecard ook gebruiken in de coalitieonderhandelingen en begrotingen.

Maatschappelijke impact

Met deze samenwerking leggen we het fundament voor een effectieve kruisbestuiving: we toetsen door de wetenschap onderbouwde veronderstellingen direct in de praktijk, bespreken deze en passen ze aan waar nodig. Dat maakt – sneller dan normaal – maatschappelijke impact mogelijk. Samen met de netwerkleden brengen we de resultaten actief naar buiten.

De opbrengst van het GOAL-netwerk vindt tot slot ook zijn weg naar de wetenschap in de vorm van één of meerdere publicaties.

RPO Journaal 17 juni 2021 Fred Claasen

Deze experts weten alles over dit onderwerp

Onze mensen

Isabel Lutz

Isabel Lutz