Klantcase ‘evaluatie staat van de bedrijfsvoering’ gemeente Zwolle

De stad Zwolle groeit. Tot 2040 komen er zo’n 30.000 inwoners bij. Met deze schaalsprong neemt ook de complexiteit van de opgaven toe. Een groei van de stad doet ook een groter beroep op de Zwolse organisatie. Daarin speelt de bedrijfsvoering een cruciale rol.

In opdracht van de directeur bedrijfsvoering begeleidde Hiemstra & De Vries een kort en intensief onderzoeksproces. In dit proces maakten we samen met de organisatie inzichtelijk welke ontwikkeling de bedrijfsvoering in Zwolle kwalitatief en kwantitatief heeft door te maken om de schaalsprong goed te kunnen faciliteren. Hiervoor begeleidden we de dialoog tussen managers uit het primair proces en de bedrijfsvoering om samen de richting op inhoud te bepalen. Voerden we een uitgebreide documenten-analyse uit per afdeling. Maakten we samen met de managers bedrijfsvoering een impactanalyse en zoomden we in op de benodigde kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling per bedrijfsvoeringen-onderdeel.

Lees meer

Toekomstgericht bezuinigen in gemeente Elburg

Elburg kwam met de vraag om hen te helpen om 10% te bezuinigen op het domein Jeugd. Onderliggend was er vooral richting en verbinding nodig. Wij draaiden daarom het perspectief: we lieten ze nadenken hoe ze het geld wat ze wel hadden effectief konden besteden. Zo verknoopten we het sociale en het financiële verhaal aan elkaar. Dit deden we in werksessies samen met medewerkers en in gesprek met maatschappelijke partners. Vanuit een sterk inhoudelijk verhaal volgde daaruit de logische bezuinigingskeuzes. Er was op korte termijn ruimte nodig om verder te bouwen aan de transformatie en grip op de uitgaven binnen Jeugd. Er volgde ook pijnlijke keuzes. We hielpen Elburg om deze keuzes niet uit te stellen, en om hier vervolgens zorgvuldig en duidelijk te communiceren.

Lees meer

Leertraject Business Partner gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem wilde graag dat adviseurs uit de bedrijfsvoering in hun advisering beter aansluiten op managers uit het primair proces en meer integraal werken. In een leertraject hielpen we deelnemers om deze stap te maken. Elke deelnemer formuleerde hiervoor zijn eigen persoonlijke leerdoel. In collectieve bijeenkomsten reikten we handvatten aan om effectiever te adviseren. Met praktijksituaties gingen we oefenen om deze handvatten toe te passen. Soms door acteurs in te zetten en soms om managers uit te nodigen, zodat deelnemers in een leersetting een ‘echt’ gesprek konden voeren. Zo ontvingen deelnemers directe reflectie op hun handelen wat ze inzicht gaf in hun eigen uitdaging. Vaak gaat dat over effectief luisteren, rolbewust handelen en stevigheid tonen. In intervisiebijeenkomsten reflecteerden deelnemers samen op casuïstiek wat ze inbrachten.

Lees meer

Toekomstverkenning financiële functie Provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft een goede financiële functie en is financieel gezond. Juist daardoor was er de behoefte om vooruit te kijken. Door de impact van ontwikkelingen te begrijpen wilden ze eerder hierop tijdig anticiperen. De behoefte was om in kleine stappen de organisatie aanpassen om zo grote reorganisaties voor te zijn. Onze opgave was dit met hen te organiseren. In werksessies gingen we met medewerkers in gesprek, bijvoorbeeld over hoe de netwerksamenwerking en digitalisering doorwerken in de financiële functie. Dit met verhalen van experts uit de praktijk van de banken, de wetenschap en de gemeentelijke praktijk. Uit de sessies haalden de medewerkers dat er al veel was ingezet en ontstond inzicht wat ze nog meer konden doen. Er kwam beweging.

Lees meer