Inspelen op maatschappelijke opgaven

Een sterke en empathische overheid is nodig om de grote maatschappelijke opgaven in samenwerking met partnerorganisaties te realiseren. Bestaande structuren, systemen en processen remmen het opgavegericht werken, waar versnelling nodig is. Het is nodig om sneller in te spelen op veranderende, onvoorspelbare omstandigheden en (digitale) trends in de samenleving. De bedrijfsvoering is deel van de oorzaak én deel van de oplossing. De kernvragen daarbij zijn: Hoe kan de bedrijfsvoering op een effectieve manier het opgavegericht werken ondersteunen? En hoe kan de bedrijfsvoering de wendbaarheid van de organisatie stimuleren

Integrale bedrijfsvoering is nodig

Elk onderdeel in de bedrijfsvoering levert zijn specifieke expertise en bijdrage. Een integrale bedrijfsvoering is cruciaal om opgaven en afdelingen goed te ondersteunen en toekomstbestendige en digitale oplossingen te bieden. Dit vraagt een sterke samenwerking binnen de bedrijfsvoering. Hierin is het nodig om jouw plaats in het geheel te kennen en te begrijpen wat de ander doet. Stimuleren de kaders, sturing, processen en mensen momenteel silo’s of integraliteit? Helpen ze de organisatie om hun resultaten te halen, ook als externe samenwerking nodig is?  Wij helpen organisaties om te sturen op een cultuur waarin effectief wordt samengewerkt.

Toegevoegde waarde door rolbewust te handelen

Rolbewust handelen is nodig om veranderende opgaven effectief te ondersteunen. De bedrijfsvoering heeft drie rollen die een solide basis bieden: kaders stellen, adviseren en uitvoeren. Kaders borgen de eenheid van de organisatie. Binnen de kaders opereren teams in vrijheid. Adviseurs ondersteunen teams met specifieke expertise, zij helpen managers en medewerkers. Bijvoorbeeld om de ruimte binnen kaders te vinden. Uitvoerend worden algemene voorzieningen voor de organisatie efficiënt geregeld. Wij helpen professionals in de bedrijfsvoering om proactief, rolbewust en oplossingsgericht te handelen. En om te ontdekken hoe zij zelf, als vakmens, effectief kunnen zijn.

Quick Scan, Visie, routekaart en realisatie

Wij helpen publieke organisaties om gefaseerd de bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken. Dit kan op verschillende manieren. Een quick scan geeft inzicht in wat werkt en wat belemmert. We helpen in het denken over de toekomst van de bedrijfsvoering en om dit te vertalen naar een gezamenlijke visie. We faciliteren gesprekken om medewerkers onderdeel te maken van de verandering. We bieden een routekaart die houvast geeft om de benodigde stappen in samenhang te zien en te prioriteren. Ten slotte begeleiden we digitaal leiderschap, team- en leertrajecten. De managers en medewerkers maken uiteindelijk samen het verschil.

Deze experts weten alles over dit onderwerp

Onze mensen

Gerco Liefhebber

Axel Martens

Michiel v. Haren Noman

Fleur van Haasteren

Jaring Hiemstra

Saskia de Vries

Gerco Liefhebber

Axel Martens

Michiel v. Haren Noman

Fleur van Haasteren

Jaring Hiemstra

Saskia de Vries