Naar een sterke en empathische overheid

Hoe zal de overheid zich de komende tien jaar ontwikkelen? Een boeiende vraag waar wij bij Hiemstra & De Vries ons dagelijks mee bezig houden. Dat doen we samen met onze opdrachtgevers en de beslissers in het publieke domein. De kernvraag daarbij is: Hoe gaan we voortbouwen op de resultaten die zijn geboekt in het verleden en hoe creëren we een overheid die empathisch is, die grote opgaven realiseert en de vertrouwensrelatie met burgers versterkt?

Publieke waarde

De vraagstukken van deze tijd zijn veelal complex, technologisch en veranderlijk van aard. Oplossingen moeten innovatief en duurzaam zijn, zodat we publieke waarde creëren. De sleutel zit hem in het verbinden en samenwerken in een juiste rolmix van overheid, burgers en (maatschappelijke) instellingen.

Overheid van de Toekomst

Via ons platform Overheid van de Toekomst verbinden wij de krachten om samen te anticiperen op de toekomst. Via dit platform brengen wij onder andere beslissers uit de publieke sector samen om hen te bevragen wat de Overheid van de Toekomst nodig heeft. Welke veranderingen er nodig zijn om wendbaar te kunnen reageren op uitzonderlijke vraagstukken. Zodat we toewerken naar een sterke en empathische overheid. Een overheid die toekomstbestendig is en van grote waarde. En een overheid die kan anticiperen op dat wat van hen wordt gevraagd.

Toekomstgerichte oplossingen die écht werken

Meer toekomstgerichte oplossingen

Deze experts weten alles over dit onderwerp

Onze mensen

Jaring Hiemstra

Nienke Jansen

Ralph Hanekamp

Janneke Oudenhoven

Jaring Hiemstra

Nienke Jansen

Ralph Hanekamp

Janneke Oudenhoven