Werken met de Omgevingswet bij DUO+ gemeenten

Hiemstra & De Vries heeft een brede opleiding ontwikkeld voor de DUO+-gemeenten, die zich richt op werken met de Omgevingswet. Verschillende doelgroepen gaan hierbij samen aan de slag. Er zijn vier inhoudelijke modules, een reflectiebijeenkomst en een afsluitende oogstbijeenkomst. Het traject biedt kennis over de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. Aan het einde van het leertraject weten ruim honderd medewerkers wat hen te wachten staat, en waar ze mee aan de slag moeten.

Leertraject samenwerking onder de Omgevingswet Alphen aan den Rijn

Veel gemeenten zijn al volop aan de slag met de implementatie van de Omgevingswet. Ze ontdekken daarbij vaak dat de huidige manier van werken beter kan. In Alphen aan de Rijn ontwikkelden we een leertraject met een focus op samenwerking onder de Omgevingswet. We nemen de deelnemers mee in verschillende sessies, soms in kleine groepjes als de persoonlijke leervragen centraal staan, en soms in een groter gezelschap.  In deze sessies werken de deelnemers samen aan concrete verbeterpunten voor de samenwerking.

Leertraject omgevingsregisseurs gemeente Hilversum

Soms is een leertraject specifiek voor één doelgroep, zoals dat voor de omgevingsregisseurs van de gemeente Hilversum. De omgevingsregisseur heeft daar als taak om bij initiatieven in de fysieke leefomgeving de complexe dossiers te begeleiden. Het leertraject richt zich op de competenties die voor deze begeleiding nodig zijn. Met een kleine groep gaan we de diepte in. De deelnemers werken aan hun eigen competenties, maar leren ook elkaars vaardigheden kennen en benutten.