Samenkomen van belangen

Ruimte, leefbaarheid, duurzaamheid en economie zijn verschillende belangen die samenkomen in de fysieke leefomgeving. Terwijl die leefomgeving steeds schaarser wordt. En juist dat zorgt voor een complex vraagstuk, omdat al deze belangen verbonden moeten worden en vragen om een integrale aanpak van publieke organisaties.

Omgevingswet benutten

De wet- en regelgeving gaat op de schop met de komst van de Omgevingswet. Daarmee is het voor publieke organisaties een uitgelezen kans om de eigen organisatie te ontwikkelen. Om in de praktijk te komen tot een nieuwe manier van denken en (samen)werken met partners. Die echt meerwaarde oplevert en past bij de maatschappelijke opgaven, nu en in de toekomst.

Verbinden met brede veranderopgave

De Omgevingswet staat niet op zichzelf. Hij sluit aan bij een bredere beweging in de samenleving. Van publieke organisaties wordt namelijk steeds meer verwacht dat zij wendbaar en flexibel opereren in verschillende maatschappelijke opgaven en hier samen met partners uit de samenleving echt van waarde zijn. Wie als publieke organisatie succesvol werkt aan organisatieontwikkeling in het licht van de Omgevingswet verbindt die dan ook slim aan die bredere veranderopgave.

Deze experts weten alles over dit onderwerp

Onze mensen

Saskia de Vries

Ward Deckers

Jeroen Niemans

Quirijn de Kraker

Saskia de Vries

Ward Deckers

Jeroen Niemans

Quirijn de Kraker