Omgevingsvisie in Nieuwegein, Rotterdam en Twenterand

In diverse gemeenten, van Rotterdam tot Twenterand, leverden we een bijdrage aan het opstellen van de omgevingsvisie. Uitgangspunt daarbij als projectleider is het uitrollen van een proces waarbij de visie ├ęcht van iedereen is: van de stad, van de partners die samen werken aan de uitvoering en de organisatie die er mee gaat werken. Bijvoorbeeld door niet zelf de visie te schrijven, maar door werksessies te organiseren waarbij een breed gezelschap actief meeschreef aan de omgevingsvisie. Zoals we deden in Nieuwegein tijdens De Week van de Omgevingsvisie.

Aanscherpen initiatievenproces gemeente Rotterdam

In Rotterdam scherpten we het initiatievenproces aan: waar komt een initiatiefvoorstel binnen, hoe beslissen we of we daar als gemeente aan meewerken, en hoe begeleiden we dat? We werkten in drie stappen toe naar een werkwijze die past bij de Omgevingswet: we deden een uitgebreide verkenning naar de huidige praktijk en de aandachtspunten daaruit. Op basis daarvan bouwden we een prototype: hoe ziet het ideale proces eruit? Het prototype scherpten we, tot slot, verder aan en testten we met een aantal concrete casussen.

Integraal samenwerken onder de Omgevingswet in Provincie Zuid-Holland

Met meerdere overheden verkennen we hoe de Omgevingswet kan helpen om beter integraal samen te werken. Voor de provincie Zuid-Holland keken we naar de rol van de plantoetser onder de Omgevingswet. Hoe verhoudt de plantoetser zich straks tot gemeenten? Door hierover te spreken en samen te kijken wat er te leren valt van andere provincies, ontstond een duidelijke schets van de veranderende rol. Daarbij leverden we niet alleen een verkenning op hoe het anders kan , maar ook een advies met een stappenplan voor plantoetsers om de gevolgen van die veranderende rol concreet te maken voor de eigen praktijk.

Podcast Omgevingsvisie Nieuwegein