De grootste maatschappelijke opgave van de komende jaren

De klimaattransitie (door)maken is nog geen vanzelfsprekendheid. Er is een nationaal Klimaatakkoord , het aantal groene burgerinitiatieven groeit gestaag en ‘van het gas af’ klinkt nu ook buiten Groningen. Ondanks dat moet er nog een hoop gebeuren. Nederland is namelijk verre van het groenste jongetje van de klas en bungelt onderaan landenlijstjes over duurzaamheid.

Energietransitie
Het draagvlak dreigt af te brokkelen

Het ingewikkelde aan de klimaattransitie is dat er grote belangen spelen. De praktijk zit vol met dilemma’s. Wie krijgt de rekening en wie pikt er welk graantje mee van de opbrengsten? Hoe zetten we onze oude infrastructuur om naar een nieuwe? Hoe kunnen overheden, markt en samenleving de lusten en lasten eerlijk verdelen? Het gevaar dreigt dat niet alle burgers mee kunnen profiteren van de maatregelen en het draagvlak in de samenleving afbrokkelt.

 

Een sterke en empathische overheid die verantwoordelijkheid neemt

Hoe kan de overheid deze ingewikkelde transitie regisseren zonder het draagvlak van burgers en bedrijven te verliezen? Dit vraagt om een overheid die verantwoordelijkheid neemt, maar burgers en bedrijven ook actief betrekt bij de dilemma’s en afwegingen die moeten worden gemaakt. Een alerte overheid die zich bewust is van de belangen die spelen in het veld.

Opgavegerichte aanpak: alle belanghebbenden aan tafel

Wij helpen bestuurders en programmamanagers met het (letterlijk en figuurlijk) aan tafel krijgen van de juiste expertise en realisatiekracht op de juiste momenten. Proactief, pragmatisch en doelgericht maken we dilemma’s bespreekbaar om tot keuzes te kunnen komen. Ook helpen we organisaties de klimaattransitie opgavegericht aan te pakken. Van beleidsmakers en juristen tot vergunningverleners en handhavers, een integrale aanpak is nodig. In onze aanpak staat het organiseren van een eerlijke transitie centraal.

Deze experts weten alles over dit onderwerp

Onze mensen

Bertram van der Wal

Cato Bechtold

Ward Deckers

Bertram van der Wal

Cato Bechtold

Ward Deckers