Vernieuwing door de Omgevingswet

Het wordt steeds duidelijker wat het werken met de Omgevingswet vraagt in de dagelijkse praktijk. Werken volgens de bedoeling van de wet en minder volgens de regels. Van reguleren, inperken en controleren naar faciliteren. Naar denken in mogelijkheden en in goed overleg met alle betrokkenen afspraken maken. Maar hoe we dat doen, dat is lastiger. Hoe krijgen we het nieuwe instrumentarium dat de wet ons biedt nu echt in de vingers? Hoe kunnen we op een vernieuwende manier nadenken over onze omgevingsvisie of het omgevingsplan? En hoe gaan we hierbij van papier naar een werkbare praktijk?

Betere samenwerking

Samenwerken bij een omgevingstafel, aan een integrale omgevingsvisie, of de samenwerking met ketenpartners en de rol van de gemeenteraad. Zomaar een paar zaken die samenhangen met het werken onder de Omgevingswet. Een nieuwe manier van werken leer je niet in één dag. Wij zien de Omgevingswet voor 80% als een verandering in houding, gedrag en werkwijze en voor 20% als verandering van regelgeving. De beste voorbereiding op de komst van de Omgevingswet is een combinatie van inhoudelijke kennis én vaardigheden: je zorgt dat je het nieuwe instrumentarium in de vingers krijgt en kijkt waar dit tot een betere samenwerking leidt.

Deze experts weten alles over dit onderwerp

Onze mensen

Liza Nooij

Jeroen Niemans

Liza Nooij

Jeroen Niemans