Organisatieontwikkeling in een digitaal tijdperk

Digitale transformatie is organisatieontwikkeling in een digitaal tijdperk. Dat is de kern van onze visie. De toepassing van data en technologie biedt publieke organisaties nieuwe kansen om hun uitvoeringskracht te vergroten en om met betere oplossingen te komen voor de maatschappelijke opgaven. Veel publieke organisaties zijn succesvol aan het experimenteren met data en technologie, maar het opschalen lukt vaak nog onvoldoende. De toegevoegde waarde van digitalisering is daardoor nog veel te beperkt. Dat is jammer, want daarmee gaat geld en energie verloren.

Maatschappelijke impact van digitalisering centraal

Een aanpak die de maatschappelijke impact van digitalisering centraal stelt, leiders en professionals met visie en (digitale) competenties en een organisatie waar beleids- en uitvoeringsprofessionals en ICT- en dataprofessionals elkaars taal spreken en goed samenwerken zorgen ervoor dat de kansen van digitalisering wél worden verzilvert. Dat is dan ook waar wij in de praktijk aan werken. Wij combineren daarbij onze kennis van digitale transformatie met onze ervaring met organisatieontwikkeling in de publieke sector. Zo bouwen we aan de overheid van de toekomst.

Wij krijgen de digitale transformatie werkend

Dit doen we door:

  • Het helder maken van hoe de inzet van data en digitale technologie bijdraagt aan het realiseren van de maatschappelijke opgaven en hoe je dit voor elkaar krijgt in de organisatie (visie en strategie);
  • Het versterken van competenties van managers en teamleiders in onze leergangen (digitaal leiderschap);
  • Het begeleiden van veranderingstrajecten en innovatieprojecten, waarbij het behalen van resultaten en het leren altijd centraal staan (proces-, programma- en projectmanagement);   
  • Het versterken van de samenwerking tussen ICT- en dataprofessionals (afdelingen ICT, informatiemanagement) en de lijnorganisatie (de business) zoals inrichten van portfoliomanagement, realiseren van de digitale werkplek van de toekomst, borgen ethiek, privacy en veiligheid en implementatie wetgeving. 

Deze experts weten alles over dit onderwerp

Onze mensen

Johanna Kolk

Jaring Hiemstra

Marc Buiks

Pol van Tuijl

Dominique Diks

Eline van Hove

Johanna Kolk

Jaring Hiemstra

Marc Buiks

Pol van Tuijl

Dominique Diks

Eline van Hove