Digitale en menselijke maat

Een toekomstbestendige overheid maakt gebruik van data en technologie. Om snel in te spelen op veranderingen in de samenleving, om de uitvoeringskracht van publieke organisaties te versterken en om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor complexe maatschappelijke opgaven. Hiemstra & De Vries werkt aan een publieke sector die de mogelijkheden van digitalisering volledig omarmt én daarbij oog houdt voor de menselijke maat.

Organisatieontwikkeling in een digitaal tijdperk

Digitale transformatie is niets minder dan organisatieontwikkeling in een digitaal tijdperk. Het gaat daarmee verder dan digitalisering en datagedreven werken. Het gaat over het ontwikkelen van de organisatie en de mensen die het doen. Een publieke organisatie die digitaal wil transformeren moet focussen op een integrale strategie. Door daarin óók ruimte te geven aan data en technologie kun je maatschappelijke impact vergroten.

Opschalen van data en technologie

Wij zien dat veel publieke organisaties al succesvol experimenteren met data en technologie, maar dat het opschalen vaak nog niet lukt. Dat is jammer, want daarmee gaat veel energie verloren. Tegelijk realiseren wij ons goed dat publieke organisaties geen startups zijn en vaak moeten opereren in een politiek-bestuurlijke context. Bottum-up initiatieven zijn mooi, maar pas als directie en bestuur hier actief op sturen, komen echte veranderingen tot stand. Wij begeleiden organisaties bij zo’n organisatiebrede aanpak.

Voorbeelden van vraagstukken die wij oppakken zijn
  • De ontwikkeling van een integrale digitaliseringstrategie
  • De ontwikkeling van managers en teamleiders in onze leergangen digitaal leiderschap
  • De vertaling van strategie naar uitvoering met ons project- en programmamanagement
  • Advies over de inrichting van de bedrijfsvoering: wat is er nodig om deze toekomstbestendig te maken?
  • Netwerksamenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven opstarten en begeleiden

Deze experts weten alles over dit onderwerp

Onze mensen

Johanna Kolk

Marc Buiks

Pol van Tuijl

Johanna Kolk

Marc Buiks

Pol van Tuijl