Zaanstad: Verschil maken voor de huishoudens die leven in energiearmoede

In de gemeente Zaanstad zijn er wijken waar wel 10 procent van de huishoudens leeft in energiearmoede. Door de stijgende gasprijzen en hogere belastingen voor fossiele brandstoffen dreigt deze groep groter te worden.

Hoe organiseer je maximale lokale aansluiting in een regionale gemeenschappelijke regeling

In gemeenschappelijke regelingen kunnen gemeenten samenwerken en de krachten bundelen. Ook op het gebied van bestaanszekerheid, armoedebeleid, de sociale dienst en schuldhulpverlening. Er zit altijd spanning op de regionale krachtenbundeling en de noodzaak om zoveel mogelijk aan te sluiten bij lokale ambities, partners en kansen. Voor één zo’n organisatie zoeken wij uit hoe teams zoveel mogelijk lokaal kunnen opereren, geholpen door de regionale concentratie van kennis, expertise en capaciteit. Dat is niet alleen een kwestie van strategie en beleid, maar vertaalt zich ook door in formele afspraken over resultaat- en personeels-verantwoordelijkheid. Hiemstra & De Vries helpt door te adviseren over de sturing en organisatie van lokaal inzetbare teams van de regionale gemeenschappelijke regeling.

Werk en Inkomen Lekstroom begeleiden bij de doorontwikkeling naar taakvolwassen teams

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) helpt inwoners gericht vooruit met begeleiding naar werk, bijstand, hulp bij schulden en financiële ondersteuning. Daarbij is de professional zoveel mogelijk aan zet. Om dit te realiseren wordt eigenaarschap en professionele ruimte zoveel mogelijk op teamniveau georganiseerd. Hiemstra & De Vries begeleidt WIL bij het in positie brengen van de teams door de hele organisatiestructuur duurzaam te organiseren. Zodat de stafafdelingen, senioren, de teamleiders en het concern-MT een stevige hulpstructuur bieden zodat de teams maximale maatschappelijke impact kunnen realiseren. We doen dit door het maken van teamanalyses en een organisatiescan. Per team bekijken we hoe de hulpstructuur eruit moet zien. Daarna zetten we de organisatie stevig neer met een goede verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden. Wij begeleiden de organisatie van structuurschets tot implementatie en realisatie.