Perspectief op casusniveau

Meer dan één miljoen huishoudens komen elke maand geld tekort. Veel organisaties zetten zich in om voor deze mensen bestaanszekerheid te garanderen. Denk aan toegang tot betaalbare zorg, zekerheid op wonen en hulp bij geldzaken. We zien dat innovatieve ideeën op het gebied van technologie, samenwerking en maatwerk daadwerkelijk verschil maken. Op casusniveau zorgen deze innovaties weer voor perspectief. Een mooi voorbeeld is het Huishoudboekje, een online tool waarmee gebruikers overzicht krijgen over hun geld en rekeningen op tijd betalen.

Leren op systeemniveau

Perspectief voor een individu is belangrijk, maar structurele verbetering is de ambitie. In de dagelijkse praktijk zien we dat er geen ‘quick fix’ oplossing bestaat. Zo divers als de onderliggende problematiek van huishoudens met financiële problemen is, zo veelzijdig moet de beschikbare hulpverlening zijn. Aansluitend op de behoefte van de inwoner. Dat vraagt om systeemoplossingen: korte lijntjes tussen hulpverleners, sturing die aansluit bij beleidsdoelen en specifieke oplossingen voor specifieke doelgroepen. Dit zijn organisatievraagstukken.

Met kleine stapjes het succes vergroten

Wij helpen met het versterken van de samenwerking tussen teams of organisaties in een netwerk. We maken landelijke innovaties werkend in de lokale praktijk. En we bedden bewezen aanpakken in de bestaande werkwijzen en processen.

Uiteindelijk gaat het erom dat we met kleine stappen een grote beweging maken. De inwoner krijgt weer perspectief, met minder stress en betere gezondheid. De maatschappij profiteert door kostenbesparing en versterking van de economie.

Deze experts weten alles over dit onderwerp

Onze mensen

Geert Lonterman

Romy Verstraeten

Chiel Peters

Veerle van de Winckel

Geert Lonterman

Romy Verstraeten

Chiel Peters

Veerle van de Winckel