Uitvoering van de versterkingsprogramma's 

In de zomer van 2020 onderzochten we in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid hoe de uitvoering van de versterkingsprogramma’s in de ondermijningsaanpak verloopt. Er was 100 miljoen euro beschikbaar voor versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit in de periode 2019-2021. Partners als het OM, politie, gemeenten en Belastingdienst zijn overal in het land aan de slag gegaan, veelal onder regie van de tien Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s).

Hoe stuur je als ministerie vanuit Den Haag op versterking van de ondermijningsaanpak in de regio’s? Wat doet zo’n financiële impuls en traject met plan- en projectvoorstellen met de uitvoering in de regio’s?

sociaal domein
Vraagstuk op het snijvlak van sturing en inhoud 

Wij gaven het ministerie inzicht in de voortgang en tussentijdse resultaten in dit traject. Het opgeleverde inzicht was ten eerste basis voor besluitvorming om ook de resterende gelden vrij te geven of de bijdrage bij te stellen. Daarbij voorzagen we in sturingsinformatie en aanbevelingen om met de regio’s nog meer het gesprek aan te gaan. Op basis van de Midterm Review informeerde de minister de Tweede Kamer over de voortgang van de ondermijningsaanpak in vooral de regio’s. Met als één van de conclusies dat ondermijning een organisatorisch vraagstuk is met ruimte voor verbetering.

Benieuwd hoe wij een dergelijk vraagstuk op het snijvlak van sturing en inhoud aanpakken? Lees onze conclusies en aanbevelingen in het openbare stuk Midterm Review Versterkingsplannen 2019-2021.