Ontwikkelingssamenwerking

De crisis is ook de wereld van de ontwikkelingssamenwerking niet onopgemerkt voorbij gesneld. Hoewel overheid en private organisaties nog steeds bereid zijn om te investeren in ontwikkelingssamenwerking neemt de vraag over wat er met het geld gebeurt toe. Dat is geen slechte ontwikkeling, want het dwingt organisaties om resultaten scherper te definiëren.

Deze ontwikkelingen hebben tot een aantal grote verschuivingen geleid.

We zien dat organisaties meer inzetten op het behalen van concrete resultaten en meetbare prestaties. Maar te vaak is de samenwerking gericht op het binnenhalen van financiële middelen in plaats van het beoogde effect. Te vaak zien we dat systeemversterking niet slaagt omdat de focus ligt op beheersbare en vaak geïsoleerde projecten en pilots. Daarnaast zien we dat innovatie nog mondjesmaat van de grond komt, terwijl de maatschappelijke context daar om vraagt! Het vraagt een radicale wijziging in de manier van werken van bestaande en nieuwe organisaties. Wij helpen om deze switch mogelijk te maken! Wij zetten in op drie punten.

1. De samenwerkingsscan: vergroot de slagkracht van je allianties

Onderzoek wijst uit dat meer dan de helft van samenwerkingsverbanden niet aan de verwachting voldoet. Allianties die op papier vaak sterk lijken, zijn in de praktijk minder succesvol. Het adagium ‘bezint eer ge begint’ is hier van toepassing!

Hoe doen we dat?

Wij scannen zowel voor als tijdens de samenwerking de kracht van allianties. De scan is ontworpen op basis van universitair onderzoek, praktijkervaring en literatuur over organisatieontwikkeling. We blijven de scan verder ontwikkelen met onze partners. Op het niveau van de organisaties die samenwerken in de alliantie, de bestuurders en medewerkers maken we de kracht van de samenwerking inzichtelijk en maken we het verbeterpotentieel zichtbaar.

2. Big Data: slimme monitoring en financiering

Monitoring in internationale samenwerking is relevant om inzicht te krijgen in de effectiviteit van interventies. Technologische ontwikkeling maakt het mogelijk om dit slim te organiseren. Ook geloven wij in de kracht van professionals. De autonomie van de professional is belangrijk voor de slagingskans van een project en de duurzaamheid van oplossingen. Zij kennen de lokale ins en outs en weten waar de behoeften in een land of gemeenschap liggen. Zij zijn de sleutel tot succes!

Hoe doen we dat?

Wij helpen om de monitoring en sturing van je programma efficiënter te maken door introductie van bijvoorbeeld Big Data. Ook kunnen we je project en aanpak (in)richten volgens de principes van results-based financing. Centraal hierbij staat dat financiering optimaal gekoppeld wordt aan de meest waardevolle outputs die we willen behalen.

3. Een fris perspectief

Wij geloven dat problemen in de sector het best kunnen worden opgelost met originele perspectieven en analyses. Daarom is het interessant om te weten wat een hoogleraar, venture capitalist, organisatie adviseur, of een klas vol met kinderen van jouw idee, product of uitdaging vindt. Veel (westerse) organisaties hebben ideeën en producten die ze beschikbaar willen maken voor de 60% van de wereldbevolking in ‘de onderste lagen van de piramide’. We benutten de onbevangenheid van professionals uit een andere sector en andere manieren van denken van kinderen.

Hoe doen we dat?

In samenwerking met Consulting Kids bezorgen we kinderen in ontwikkelingslanden een onvergetelijke en leerzame dag. We nemen een bedrijfskundig, maatschappelijk of sociaal vraagstuk en vertalen deze naar de kinderwereld.
Voor meer informatie en ons aanbod binnen ontwikkelingssamenwerking kunt u terecht op: www.switch-international.com

Switch

 • Nieuws & Inspiratie

 • 2014
  13 okt

  Verbetering van de waterkwaliteit in Ghana

  Hiemstra & De Vries is internationaal! De troonrede bestaat dit jaar voor 50% uit een schets van de internationale context van Nederland. Deze context is enerzijds soms bedreigend en anderzijds hebben we de wereld met onze smartphones continu binnen handbereik en zijn we sterk - internationaal – verbonden en betrokken. Internationale samenwerking, waaronder onze...

  Lees verder
 • 7 okt

  Ook in de wereld van OS: van papier naar gesprek!

  Ghana is een land in ontwikkeling. Een van de grote vraagstukken is het verzekeren van voldoende kwantiteit en goede kwaliteit van drinkwater. Vitens Evides International (VEI) ontwikkelde samen met andere partners een drinkwaterprogramma om de kwaliteit van het drinkwater in Ghana te verbeteren. Bertram is gevraagd dit programma te evalueren en verbeteringen te benoemen van...

  Lees verder