Bedrijfsvoering

Organisaties zijn op zoek naar wendbaarheid en flexibiliteit.
De huidige bedrijfsvoering sluit nog onvoldoende aan bij deze verandering en staat daarmee de verandering naar wendbare organisaties vaker in de weg dan dat zij daaraan bijdraagt of actief in voorop loopt.
De bedrijfsvoering ‘duwt’ processen terug in bestaande systemen en werkt zo fundamentele vernieuwing onbedoeld tegen. Dit vergroot de kloof binnen organisaties tussen het primaire proces en de bedrijfsvoering.

In het primaire proces, waar de verandering al volop plaatsvindt, ontstaat door de vergrote kloof onbegrip en bijna een vorm van boosheid richting de bedrijfsvoering.

Geen pasklare oplossing

Wij zien gelukkig ook mooie voorbeelden in de praktijk. Daar lukt het organisaties om stappen te zetten naar een bedrijfsvoering met toegevoegde waarde. Er is hiervoor geen blauwdruk van een pasklare oplossing, maar we zien vier terugkerende uitgangspunten die organisaties helpen om een stap vooruit te komen.

1. Vertalen, vooroplopen en versnellen
De bedrijfsvoering moet de brug slaan naar het primaire proces en de opgave waar zij voor staat.

2. De kunst van het weglaten
Zoek continu naar toegevoegde waarde en elimineer verspilling.

3. Stellen van kaders
Van honderden beklemmende regels naar een beperkt aantal richtinggevende kaders.

4. Concentreren en flexibiliseren
Door de bedrijfsvoering te concentreren, is het mogelijk om op basis van de prioriteiten van de organisatie de bedrijfsvoering flexibel en integraal in te zetten. Let wel: concentratie is in eerste instantie een sturingsvraagstuk, geen structuurvraagstuk.

 

Meer weten?

In dit artikel leest u meer over onze visie op de bedrijfsvoering in en hier leest u meer over onze visie op planning & control.
Liever in gesprek? Neem dan contact op met Evert Peereboom. We denken graag met u mee!

Betrokken collega's zijn onder andere :

 • Nieuws & Inspiratie

 • 15 feb

  Sebastiaan van den Bogaard: interim-manager bij Gemeente Breda

  Sinds de zomer van 2017 heeft Sebastiaan van den Bogaard vanuit Hiemstra & De Vries een rol als interim-manager bij Gemeente Breda. Hij leidt in Breda een organisatieontwikkeling binnen het domein bedrijfsvoering in goede banen. Sebastiaan heeft Financieel Advies & Beleid onder zijn hoede. Dat is een afdeling met 25 mensen die werken aan en adviseren over...

  Lees verder
 • 2017
  10 okt

  Bedrijfsvoering voor wendbare organisaties

  Organisaties zijn op zoek naar wendbaarheid en flexibiliteit. De huidige bedrijfsvoering sluit nog onvoldoende aan bij deze verandering en staat daarmee de verandering naar wendbare organisaties vaker in de weg dan dat zij daar aan bijdraagt. De bedrijfsvoering ‘duwt’ processen terug in bestaande systemen en werkt zo fundamentele vernieuwing onbedoeld tegen. Hierdoor vergroot...

  Lees verder
 • 11 sept

  Blijvend op koers door inzicht in financiën

  Je zit aan het roer in je zeilbootje op het water. De wind door je haren, de zon op je gezicht. Je geniet van het gevoel hoe de boot door het water klieft. Bij iedere verandering die zich voordoet, de wind die afzwakt, de golven die hoger worden, weet je precies wat je moet doen om de boot de juiste snelheid en koers te laten houden. Je weet welke middelen je hiervoor ter...

  Lees verder
 • 17 juli

  Gezond bedrijfsvoeren: inzicht in het huishoudboekje als basis voor de nieuwe coalitieonderhandelingen in gemeenten

  De gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn in aantocht. Gemeenten zijn druk met de beleidsvoorbereiding voor de nieuwe coalitie. Die nieuwe coalitie stelt na de verkiezingen weer nieuwe speerpunten vast voor de komende vier jaren. Om dat te kunnen doen is inzicht nodig aan welke financiële knoppen de coalitie kan draaien. Voor de gemeente Almere hebben wij een nota...

  Lees verder
 • 2016
  13 apr

  De Utrechtse Businessprofessional – Congres Overheid 360°

  De rol van de gemeente verandert. Inwoners, instellingen en bedrijven hebben steeds duidelijker een mening over hoe het in hun stad moet gaan en willen mét gemeente activiteiten ondernemen. Zij willen meer invloed hoe zaken worden aanpakt. Dit raakt ook de bedrijfsvoeringsprofessionals van gemeenten. Van de bedrijfvoeringsprofessionals wordt meer flexibiliteit verwacht en het...

  Lees verder
 • 20 jan

  Wat vernieuwende organisaties ons (niet) vertellen

  Ieder decennium kent een aantal toonaangevende organisaties die innovatief zijn en niet van hun voetstuk lijken te vallen. Zo worden bedrijven als Apple, Google, Netflix en Tesla nauwlettend gevolgd en geprezen. En niet alleen vanwege hun vernieuwende producten, maar ook om de manier waarop ze georganiseerd zijn. De vraag werpt zich op wat andere – minder innovatieve –...

  Lees verder
 • 2015
  24 dec

  Terug naar de essentie van planning en control

  Alweer vier jaar geleden publiceerde Hiemstra & De Vries een artikel met daarin onze visie op planning en control: 'Terug naar de essentie van planning & control’. Kern van de visie is dat meer doelmatige sturing, met minder middelen bereikt kan worden door de terug te gaan naar de kern van planning en control. Drie elementen helpen daarbij: Maximaal sturen op...

  Lees verder
 • 30 juli

  Wateropgaven eisen doelmatige inzet van middelen en formatie

  Waterschappen zijn gedwongen zichzelf doelmatiger te organiseren. Ze spelen een grote rol bij het droog houden van het land en het schoon houden van het water. In een tijd waarin ook zij minder middelen hebben. Vaak leidt de ambitie het met minder middelen te doen tot reorganiseren. Wij onderzochten in welke mate één van vele reorganisaties leidde tot het gewenste resultaat....

  Lees verder
 • 27 juli

  Budgettair scherp aan de wind varen is een morele plicht

  Veel publieke organisaties in Nederland staan voor een bezuinigingsopgave. Hierdoor hebben bijvoorbeeld gemeenten voorzieningen beëindigd of versoberd en op organisatieonderdelen zijn taakstelling op taakstelling gestapeld. Maar er is iets geks aan de hand: afdelingen ‘tillen’ samen miljoenen euro’s naar het volgende jaar voor beleid dat nog gerealiseerd moet worden. Ieder...

  Lees verder
 • 14 juli

  Datagedreven sturing

  Opgavegericht werken; integrale aanpak; differentiatie; proactieve inzet; preventieve inzet: allemaal kernbegrippen van de werkwijze van moderne overheidsorganisaties. In al deze begrippen staat het snel en flexibel maken van keuzes centraal: waar, voor wie en wanneer is welke inzet nodig, of juist niet nodig.  We zien in bijna alle overheidsorganisaties en domeinen dat...

  Lees verder
 • 6 juli

  Contractmanagement is een kernactiviteit van de regisserende overheid

  De traditionele indeling van staf versus lijn, primair proces versus bedrijfsvoering of ‘overhead’ is verleden tijd. Functies lopen in toenemende mate in elkaar over. Flexibel personeel, dat zich organiseert rondom de opgaven vraagt maximale verbinding van de HRM discipline met medewerkers op alle plekken in de organisatie. De Big Data maakt dat ICT in toenemende mate een...

  Lees verder
 • 26 juni

  P&O – verandering van leiderschap in de publieke sector is nodig

  Verandering van leiderschap in de publieke sector is nodig De traditionele indeling van staf versus lijn, primair proces versus bedrijfsvoering of ‘overhead’ is verleden tijd. Functies lopen in toenemende mate in elkaar over. Vergaande samenwerking met partners, een andere rolneming en vooral ook opgave-/resultaatgericht werken vraagt fundamentele aanpassingen in publieke...

  Lees verder
 • 16 juni

  Bedrijfsvoering moet de opgave dienen

  De zomer staat voor de deur. Wij gebruiken de zomer voor het vernieuwen van onze visie op bedrijfsvoering in de publieke sector, passend bij onze visie op Smart Government. Dit doen we door het publiceren van een reeks van vijf artikelen. Onze conclusie: bedrijfsvoering moet de opgave dienen en de traditionele staf versus lijn indeling is verleden tijd. Achtereenvolgend...

  Lees verder
 • 2014
  26 nov

  Contractmanagement in Alkmaar – 2015 en verder

  Gemeente Alkmaar werkt samen met de regio aan de vormgeving contractmanagement voor de decentralisaties Jeugd en de nieuwe Wmo. Onder contractmanagement verstaan we het proces volgend uit de vier stappen uit de onderstaande figuur. In de regio is gekozen voor samenwerken in een netwerkstructuur. Om het netwerk optimaal te ondersteunen richt Alkmaar een contractmanagement...

  Lees verder
 • 17 mrt

  Doe je voordeel met de handreiking ‘Financiën en de 3 D’s'!

  In de handreiking ‘Financiën en de 3 decentralisaties’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) worden handvatten geboden voor de aanpak op drie financiële thema’s: planning & control, risicomanagement en regionale kosten- en risicoverevening. Ard Schilder en Sanne Kos van Hiemstra en de Vries schreven het onderdeel ‘regionale kosten-en...

  Lees verder
 • 13 jan

  Maak als bedrijfsvoeringprofessional het verschil in de transitie sociaal domein!

  Naast de verkiezingen, maken de decentralisaties van de nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, Wmo en participatie dat 2014 een uitdagend jaar wordt. We zien dat veel gemeenten scherp hebben wat de visie en uitgangspunten voor het sociaal domein zijn: 2014 staat in het teken van de praktische uitvoering van deze visie. Wij geloven dat een paradigmashift bij...

  Lees verder
 • 2013
  8 mei

  Eredivisie voetbal als inspiratie voor publieke organisaties

  Begin november was de gemeente Zwolle te gast bij PEC Zwolle om daar met een groot aantal medewerkers na te denken over de toekomst van bedrijfsvoering in de gemeente. Arjan Jansen, directeur van PEC Zwolle, gaf als aftrap een kijkje in de bedrijfsvoering van de club in de eredivisie. Zijn kijk op bedrijfsvoering was verfrissend en bood inspiratie om er op een nieuwe manier...

  Lees verder