Onze visie

Grote maatschappelijke opgaven zoals de verduurzaming, het beheersen van de zorgkosten, het verbeteren van ons onderwijs en een sterker concurrentievermogen van Nederland vragen om doortastende aanpakken. De verbetering van publieke organisaties is hierin belangrijk. Niet door processen te optimaliseren. Dat potentieel is benut. Maar door een weg in te slaan waarin talent van professionals beter wordt ingezet, technologie en data een dominantere rol vervullen en meer gebruik wordt gemaakt van kennis van burgers, instellingen en bedrijven. Deze samenhangende ontwikkeling noemen wij Smart Government.

De kansen

Smart Government voegt met radicale organisatieaanpassingen, vergaande inzet van data- en informatietechnologie en het omarmen van ervaringen van partners en burgers meer waarde toe aan de publieke sector. Wij baseren dat op de volgende drie overtuigingen:

 • Het menselijk kapitaal kan veel beter worden benut. Het benutten van dit potentieel vraagt om radicale organisatieaanpassingen omdat de huidige wijze van organiseren het aanwezige potentieel verstikt;
 • Informatietechnologie en het gebruik van data biedt mogelijkheden om opgaven op nieuwe manieren aan te pakken. In een deel van de gevallen zal het toepassen van nieuwe technologie bestaande werkwijzen over boord zetten en vervangen door nieuwe;
 • Bedrijven, instellingen en burgers worden veelal gezien als groepen die geen deel uitmaken van de oplossing van het maatschappelijk vraagstuk. Ze zijn ‘toeleveranciers’ waarvan diensten moeten worden ingekocht en ‘afnemers’ die mogen meepraten en feedback geven. Door te onderkennen dat partners en burgers essentiële waarde toevoegen, worden zij onderdeel van de oplossingen zelf.

De opgave

Inzetten op Smart Government is niet inzetten op de roze wolk waar er snel en makkelijk grote resultaten worden bereikt. Veel organisaties zijn vooral bezig met de huidige wensen van burgers en het lukt ze maar moeizaam om na te denken over de eisen van de toekomstige medewerkers en burgers. Nieuwe werkwijzen zullen ook tot weerstand leiden, omdat ze bestaande werkwijzen ‘kannibaliseren’. Toch moet het. Het is de enige manier om de kosten van de publieke sector acceptabel te houden en de prestaties te vergroten.

Lees hier de volledige opinie.

 • Nieuws & Inspiratie

 • 14 feb

  Inspiratie in ontwikkeling: TrendRede 2018 over ‘Betaversie Nederland’

  Jaarlijks steekt een aantal ‘Nederlandse toekomstdenkers’ de koppen bij elkaar voor de TrendRede. Om de discussie en besluitvorming op sociaal-maatschappelijk vlak verder op weg te helpen, zo vatten ze hun bedoeling samen. Op 16 januari 2018 was Pakhuis De Zwijger in Amsterdam het decor voor de TrendRede 2018. Benieuwd las ik de tekst van dit jaar. Het verhaal inspireert mij....

  Lees verder
 • 2016
  17 feb

  Zes factoren zijn cruciaal voor het welslagen van een veranderaanpak, ook in het Onderwijs

  Organisatieontwikkeling is de kern van ons werk. Het is ons vak, waarin we willen uitblinken. In ons werk zoeken we bewust en intensief de samenwerking met onze opdrachtgevers op. Dat lezen wij ook in onze evaluaties: we veranderen mét onze opdrachtgevers. Welke zes factoren blijken uit onze ervaring cruciaal in het welslagen van een veranderaanpak? 1. Daarom...

  Lees verder
 • 18 jan

  De leergang Urban Professional: een vliegwiel voor cultuuromslag

  Er is behoefte aan een nieuw soort vakmanschap voor de publieke professional, die meer naar buiten treedt en in verbinding staat met de praktijk. De gemeente Utrecht en Hiemstra & De Vries hebben daarom in co-creatie de leergang Urban Professional ontwikkeld. In een interview in het A&O-magazine deelt de gemeente haar ervaringen. Kenmerkend aan de Urban Professional...

  Lees verder
 • 2015
  9 mrt

  PubliX-talk: de nieuwe winnaars van de publieke sector

  Tijdens de Hiemstra & De Vries Parade presenteerde Jaring in zijn PubliX-talk: de nieuwe winnaars van de publieke sector. Dit filmpje vormt een mooie aanvulling op onze visie Smart Government; de noodzakelijke stap in organisatievernieuwing in de publieke sector. https://www.youtube.com/watch?v=d_ABpMrpPIs

  Lees verder