Helpt beter presteren!

Bertram van der Wal

Als adviseur wil ik mensen motiveren om het volledige uit zichzelf en anderen te halen. Dit doe ik door complexe zaken weer overzichtelijk te maken en te laten zien wat iedereen zelf – beter - kan doen.

Ook doe ik dit door steeds goede voorbeelden te zoeken die door anderen gebruikt kunnen worden in hun praktijk.

Veel organisaties zoeken tegenwoordig bijvoorbeeld naar mogelijkheden beter te presteren door slimmer samen te werken met maatschappelijke partners.Ons bureau heeft hier verschillende ervaringen mee.

Naast de publieke sector verbeter ik ook de samenwerking tussen bedrijven en ontwikkelingsorganisaties (NGO’s) om tot efficiëntere en betere resultaten te komen.

Thema’s en kennisgebieden: Procesoptimalisatie Zorg & Ondersteuning Ontwikkelingssamenwerking Samenwerking Smart Organiseren

 • Wat ik doe en wat mij inspireert

 • 22 feb

  Event Koers 2017: Disruptief organiseren

    Op vrijdag 21 april 2017 organiseerden wij 'Koers 2017': het festival over organisatieontwikkeling, waar dit event een onderdeel van was.   Disruptief organiseren Wat als organisatieontwikkeling alleen niet voldoende resultaat heeft …  We geloven allemaal in de kracht van organisatieontwikkeling. Met betrokkenen in gesprek over en aan de slag met de gewenste...

  Lees verder
 • 2016
  26 sept

  Scrum in de publieke sector

  Scrum leeft, ook in de publieke sector en ook op thema’s die niets van doen hebben met softwareontwikkeling. In onze huidige praktijk zien we de waarde en de worsteling van publieke organisaties die met Scrum werken. In deze korte verkenning beschrijven we onze ervaring en geven we een aantal tips voor opdrachtgevers en product eigenaren. Onze ervaring met Scrum Scrum is...

  Lees verder
 • 21 jan

  Samen met EVOLV gaan wij voor een klimaatneutrale wereld

  Tijdens de klimaattop COP21 in Parijs is afgesproken om te streven de maximale wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden Celsius. Wij zien grote uitdagingen om deze ambitie in actie om te zetten, juist voor lokale overheden. Integrale maatregelen zijn complex, samenwerkingspartners zijn divers en de rol van de overheid verandert continu. Daarom hebben...

  Lees verder
 • 2015
  23 dec

  Hoe de inwoners van Hilversum bijdragen aan het vluchtelingenvraagstuk

  Sinds enkele maanden domineert het vluchtelingenvraagstuk de agenda’s van bestuurders en politici: naast acute taken als huisvesting en noodopvang is er behoefte aan goed onderwijs, werk en integratie. Gemeenten pakken deze taken zelf op, maar zien zich ook gesteund door initiatieven van inwoners. Die hulp is echter zo overweldigend dat het voor gemeenten lastig is het aanbod...

  Lees verder
 • 24 sept

  Zorgvernieuwing door slim gebruik van technologie en data

  Afgelopen zomer zoomden we in op de transformatie van zorg en ondersteuning. We schreven dat het komen tot kwalitatief goede zorg én het beheersbaar maken van de kosten maakt dat de transformatie binnen de zorg en ondersteuning versnelling nodig heeft. Wij denken dat gemeenten slimmer gebruik kunnen maken van technologie en data om tot de gewenste transformatie te...

  Lees verder