Helpt beter presteren!

Sten Camps

De mens en zijn omgeving

Elke dag reizend met de trein naar mijn werk, laat ik steden, dorpen en het Nederlandse landschap aandachtig aan mij voorbij gaan. Daar kan ik uren naar kijken. De fysieke leefomgeving boeit mij; hoe het is ingericht, hoe mensen er in bewegen en samenwerken, wat de sociale en economische context is en wat dit betekent voor planvorming in de toekomst. En als ik om mij heen kijk, denk ik ook aan de mensen om mij heen in de trein. Waar gaan ze naar toe en komen ze vandaag, wat doen ze in het dagelijks leven, wat is hun verhaal? Dat is waar ik vanuit mijn achtergrond als planoloog voortdurend nieuwsgierig naar ben.

Invoering Omgevingswet

Veel van de vraagstukken waaraan ik werk, spelen zich af op het snijvlak van sociaal en fysiek. Bijvoorbeeld de relatie tussen, wonen, werken, verkeer en vervoer; de verduurzaming van de samenleving; en het belang van gezondheid bij de inrichting van fysieke leefomgeving. Ik vind het belangrijk en leuk om de sociale en fysieke wereld nog dichter bij elkaar te brengen. Met het oog op de Omgevingswet zie ik dit als een belangrijke opgave voor publieke organisaties. Ik ondersteun verschillende overheden bij de invoering van de Omgevingswet. Daarbij maak ik scherp wat de inhoud betekent voor de organisatie en mensen, en neem ik mijn ervaringen en lessen vanuit de transities in het sociaal domein mee.

Resultaatgerichte en positieve benadering

Mijn aanpak kenmerkt zich door een resultaatgerichte en praktische benadering. Ik ben in staat om snel tot de kern van een probleem te komen er daar vervolgens snel naar te handelen. Verder weet ik door mijn open en positieve kijk op mijn omgeving verschillende typen mensen op een energieke manier aan elkaar te verbinden.

 

Thema’s en kennisgebieden: Analyse & Inzicht Fysieke leefomgeving Smart Organiseren Omgevingswet

 • Wat ik doe en wat mij inspireert

 • 11 juli

  Wat de Omgevingswet betekent voor het mobiliteitsdomein

  De Omgevingswet is één samenhangende wet over de gehele fysieke leefomgeving, en heeft dus ook betrekking op mobiliteit. Doel van de invoering van de wet is onder andere het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht en het bereiken van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en...

  Lees verder
 • 11 juli

  De invoering van de Omgevingswet vraagt lef van het middenmanagement

  Er worden rapporten vol geschreven over de betekenis van de invoering van de Omgevingswet voor medewerkers in het fysieke domein. En strategische vergezichten vliegen ons om de oren over hoe de fysieke leefomgeving eruit ziet na invoering van de Omgevingswet. Onderbelicht is wat mij betreft de rol van het middenmanagement in het implementatietraject. In de gemeente Rotterdam...

  Lees verder
 • 10 juli

  Voorbereiden op de Omgevingswet: een routekaart voor de organisatieontwikkeling

  De provincie Utrecht wil van de Omgevingswet een succes maken De invoering van de Omgevingswet vraagt een andere manier van denken en werken van publieke organisaties. Het verder versterken van integraal werken en het intensiever samenwerken met andere partijen vraagt simpelweg om andere processen en ook een andere rolinvulling. En bij een andere rolinvulling hoort een...

  Lees verder
 • 15 juni

  Verkennend onderzoek naar Vrijkomende Agrarische Bedrijven

  Steeds meer agrariërs kunnen geen opvolging vinden. Gevolg is dat er steeds meer sprake is van vrijkomende agrarische bedrijven (ook wel VAB’s). Dit heeft invloed op de ruimtelijke kwaliteit (verrommeling landschap), leefbaarheid en sociaal economische positie van agrariërs. Daarnaast bevat veel van de agrarische bebouwing asbest.  In de provincie Overijssel gaat het om...

  Lees verder
 • 22 feb

  Event Koers 2017: De nieuwe omgevingsprofessional en de kenmerken van de organisatie waar hij in werkt.

    Op vrijdag 21 april 2017 organiseerden wij 'Koers 2017': het festival over organisatieontwikkeling, waar dit event een onderdeel van was.   De nieuwe omgevingsprofessional   Vaak blijft ‘de nieuwe Omgevingswet’ nog een holle term. Herken je dat? Vooral in wat deze wetgeving betekent voor het werk van de mensen die met de nieuwe wetgeving moeten...

  Lees verder