Helpt beter presteren!

Janneke Oudenhoven

Vanaf de start van mijn loopbaan ben ik betrokken bij de publieke sector. En dat is niet voor niets. De publieke sector staat voor grote opgaven die invloed hebben op alle mensen in Nederland. Werken voor de publieke sector gaat ergens over en het geeft me energie om daar een bijdrage aan te leveren. Als adviseur krijg ik elke dag de kans om te werken aan relevante vraagstukken, samen met andere mensen die gedreven zijn om de publieke sector te verbeteren.

Verbinding en resultaten

Als organisatieadviseur begeleid ik organisaties, teams en individuen in ontwikkel- en verandertrajecten. Mijn stijl is verbindend en resultaatgericht. Ik krijg er energie van om mensen in verbinding te brengen: in verbinding met elkaar en met de opgaven waar zij voor staan. Openheid en oprechte betrokkenheid zijn hierbij voor mij essentieel, van daaruit bouw ik samen met de opdrachtgever aan resultaat. Een resultaat dat behapbaar en realistisch is voor de mensen die ermee gaan werken.

Mijn achtergrond

Ik heb beleid- en organisatiewetenschappen gestudeerd aan de - toen nog - Katholieke Universiteit Brabant (later Universiteit van Tilburg). De eerste jaren van mijn loopbaan werkte ik als organisatieadviseur bij bureau Lysias. Daarna heb ik in verschillende rollen in de publieke sector gewerkt. Eerst bij de Rijksoverheid, daarna voor een Zelfstandig Bestuursorgaan. Daar heb ik Hiemstra & De Vries vanuit een opdrachtgevende rol leren kennen, dat maakte me zo enthousiast dat ik in 2010 de overstap heb gemaakt.

Rol in ons bedrijf

Sinds maart 2016 stuur ik samen met Marian, Pol en Ralph ons bedrijf aan. Wij vullen elkaar aan op competenties, ideeën en expertise en dat maakt ons een sterk team. Daarnaast houd ik door het samen te doen, de ruimte om het vak van organisatieontwikkelaar te blijven uitvoeren. Binnen ons samenspel richt ik mij met name op de bedrijfsvoering van ons bedrijf.

Thema’s en kennisgebieden: Bezuiniging & Innovatie Procesbegeleiding Effectief bestuur Strategie & Sturing Organisatieontwikkeling Bedrijfsvoering Omgevingswet

 • Wat ik doe en wat mij inspireert

 • 10 juli

  Voorbereiden op de Omgevingswet: een routekaart voor de organisatieontwikkeling

  De provincie Utrecht wil van de Omgevingswet een succes maken De invoering van de Omgevingswet vraagt een andere manier van denken en werken van publieke organisaties. Het verder versterken van integraal werken en het intensiever samenwerken met andere partijen vraagt simpelweg om andere processen en ook een andere rolinvulling. En bij een andere rolinvulling hoort een...

  Lees verder
 • 10 apr

  Event Koers 2017: Insights Discovery

  Op vrijdag 21 april 2017 organiseerden wij 'Koers 2017': het festival over organisatieontwikkeling, waar dit event een onderdeel van was. Insights Discovery   Dagelijks werken we samen met collega’s. De inhoud voert hierin vaak de boventoon, het resultaat staat centraal. We nemen daardoor weinig tijd voor hoe we samenwerken en op welke wijze we dit effectiever en...

  Lees verder
 • 2016
  15 jan

  Agendamanagement als voorwaarde voor leiderschap

  ‘Alleen sukkels hebben het druk’, zo luidt de titel van een stuk in NRC Next. Een prikkelende uitspraak, want in onze adviespraktijk zien wij vooral hardwerkende professionals die elke dag proberen om een bijdrage te leveren aan het publieke domein. Het woord sukkels is daarbij niet het eerste dat in ons opkomt. Maar de notie dat drukte ook drukte in stand houdt en dat...

  Lees verder
 • 2015
  27 feb

  Ontwikkeling nieuwe besturings- en managementfilosofie

  Een gemeente heeft de ambitie om te werken aan een duidelijke rolverdeling tussen raad, college en ambtenaren. Tegelijkertijd wil de gemeente een organisatiecultuur stimuleren van onderlinge loyaliteit, zodat vanuit ieders rol en verantwoordelijkheid samengewerkt wordt aan de gemeentelijke opgaven. Het momentum is nu: raad, college en organisatie hebben de ambitie om het...

  Lees verder
 • 21 jan

  Ondersteuning bij de organisatieontwikkeling

  De gemeente Leiden heeft de ambitie om haar organisatie verder te ontwikkelen naar een slimme, eenvoudige en toegankelijke organisatie die beter gebruik maakt van de kracht van stad. Leiden wil deze ambitie realiseren in een tijd waarin grote verschuivingen plaatsvinden op lokaal niveau. Nieuwe taken komen op de gemeente af, de regio wordt steeds belangrijker en samenwerking...

  Lees verder