Frans Jorna

Mooi bedacht maar werkt het ook?

Analyse, creativiteit en resultaat samen op laten gaan, dat is wat mij drijft. Moderne informatietechnologie beschikbaar maken voor mensen en organisaties als oplossing voor stedelijke vraagstukken Duurzame oplossingen ontwikkelen en in gang zetten is wat ik doe. Om in een complexe opgave een stap te zetten moet je hem begrijpen, moet je het begin van het draadje dat tot verandering kan leiden vinden, samen het vermogen ontwikkelen om de draad beet te pakken, met elkaar het geloof ontwikkelen dat je het kan, omdat je het eigenlijk al doet ... en dan gewoon beginnen.

De kracht van mensen

Ik ben opgeleid als bestuurskundige en richt me op het lokaal bestuur. Daar zie en ervaar je direct het effect van je handelen. Gemeente en gemeenschap verbinden, daar gaat het mij om. Die verbinding vraagt om respect voor de eigenheid en verschillen tussen beiden. Politiek is daarin van groot belang: het gaat om de solidariteit tussen mensen, tussen het particulier en algemeen belang, tussen generaties en tussen insiders en buitenstaanders. Het gaat om mensen verbinden, toerusten.

Technologie als tool

Ik ben al sinds mijn studie gefascineerd door technologie, en de manier waarop technologie ingrijpt op de relatie tussen inwoners en publieke professionals. Sinds die tijd beweeg ik me tussen verschillende rollen: diagnose en analyse, het bieden van oplossingen, het verspreiden van kennis en het in gang zetten van verandering. Als toegepast wetenschapper, hoogleraar en lector ontwikkelde ik methodieken en applicaties om inwoners en ondernemers bij te laten dragen aan het bestuur van hun stad. Als publicist en onafhankelijk onderzoeker publiceerde ik de afgelopen jaren veelvuldig over smart cities, open data en open overheid en ben ik nog steeds vaak spreker op congressen, seminars en conferenties. Maar uiteindelijk boeit me het met mensen in gang zetten van verandering het meest. De rol van adviseur. Daarom ben ik al vijftien jaar vooral adviseur en sinds februari 2016 aan Hiemstra & De Vries verbonden.

Ruimte als domeinkeuze

Mijn focus is de openbare ruimte: stadsbeheer, de ruimtelijke ontwikkeling van stad en regio en duurzaamheid in de breedste zin van het woord: klimaatbestendigheid, de aanpak van leegstand, transformatie van de woningvoorraad en modal shifts in mobiliteit. Ik richt mij daarbij vooral op de governance: de besturing, het samenspel tussen partijen, het organiseren van maatschappelijke taken en de toerusting van professionals.

Mijn manier van werken

De afgelopen jaren heb ik verschillende organisaties begeleid in het realiseren van open governance en datagedreven sturing als basis voor de ontwikkeling van smart city oplossingen. Hij doet dat door verbindingen te leggen en de gezamenlijke inzet die dat oplevert te vertalen naar een aanpak, vaak een programma. Ik ben resultaatgericht, vanuit de samenwerking en altijd praktisch, verbeeldend, vertalend en organiserend. De creativiteit, samenwerking, samenhang en resultaten die dat oplevert geven mij energie en voldoening. Ik zorg er altijd voor dat ik zelf ook een stukje van de benodigde oplossing maak. Mijn eigenstandige bijdrage aan de verandering: niet alleen het proces begeleiden en veranderen, maar ook zelf risico dragen.

 • Wat ik doe en wat mij inspireert

 • 18 feb

  Vijf lagen van interoperabiliteit voor een slimme en open digitale overheid

    Een flexibele digitaal opererende overheid met kwaliteit en veiligheid op hoog niveau zonder dat een ‘vendor lock’ op de loer ligt: het geloof in open source software en open standaarden is sinds de Motie Vendrik in 2002 wijdverbreid. De impact van de open source en open standaarden-beweging is in de praktijk anno 2018 echter nog beperkt. De basis is er, de...

  Lees verder
 • 2017
  22 nov

  Smarkt in Smart Zwolle

  Op 23 november in de middag vindt in Zwolle de eerste Smarkt plaats - een 'smart markt'. Deze informatiemarkt is een initiatief van Smart Zwolle. Hiemstra en De Vries ondersteunt Smart Zwolle bij de ontwikkeling van een alliantie. Samen met partners presenteert de gemeente Zwolle allerlei slimme technologieën die de stad Zwolle nog beter kunnen laten functioneren. Deze editie...

  Lees verder
 • 29 sept

  IRIS is live - Co-creating smart and sustainable cities

  In juni 2016 begon ik (Frans Jorna) als kwartiermaker themadirecteur Slimme stad bij de gemeente Utrecht. Een van de eerste opgaven waarin ik mijn tanden zette was het verbinden van al het moois dat drie jaar datagedreven sturing bij de gemeente Utrecht had opgeleverd. Het eerste vraagstuk waarin ik mijn tanden zette om de meerwaarde van datagedreven sturen zichtbaar te...

  Lees verder
 • 22 feb

  Event Koers 2017: Smart cities: de pilots voorbij

    Op vrijdag 21 april 2017 organiseerden wij 'Koers 2017': het festival over organisatieontwikkeling, waar dit event een onderdeel van was.   Smart Cities: de pilots voorbij   Datagedreven sturing betekent een fundamentele verandering voor de manier waarop publieke organisaties werken. De afgelopen jaren hebben we verschillende gemeenten ondersteunt bij pilots op dit...

  Lees verder
 • 2016
  23 mrt

  Verbondenheid: de missing link in de slimme stad

  1. De datarevolutie: ken uw stad1.1 Niet de stad is slim, burgers zijn slim De slimme stad bestaat niet, zo zei een goede vriend laatst tegen mij. Slimme inwoners en ondernemers wel. Onbedoeld en onwetend gaf hij mij daarmee het laatste zetje voor vanmiddag. Ik maak mijn werk van slimme steden, maar was het eigenlijk wel met hem eens. Slimheid zit in mensen. De vraag is: hoe...

  Lees verder