Bas Martens

(samen) organiseren in het publieke domein, lastig, maar niet onmogelijk!

Druk op bezuinigen, de decentralisatie van taken naar gemeenten, hooggespannen verwachtingen vanuit de maatschappij en mondige burgers. Een kleine greep uit opgaven en omstandigheden waar organisaties in het publieke domein mee te maken hebben. Presteren is lastig, maar niet onmogelijk.

Samenwerken als wondermiddel

Het antwoord op lastige vraagstukken wordt vaak gezocht in vormen van samenwerken. Intergemeentelijk samenwerken, gemeenten samen met maatschappelijke middenveld, internationale samenwerking en ga zo maar door. Logisch, samenwerken lijkt in eerste oogopslag alleen maar voordelen met zich mee te brengen. Samenwerking levert slagkracht, kennis wordt gebundeld en als je 'het' 'slim' organiseert, kun je ook nog efficiency voordeel behalen en kosten besparen. De intentie wordt daarom snel uitgesproken: we gaan samenwerken!

De praktijk van samenwerking blijkt vaak anders. De samenwerking komt niet voorbij de implementatiefase, belangen lijken niet verenigbaar en tot overmaat van ramp zorgt de samenwerking niet voor besparing maar leidt het zelfs tot hogere kosten. Al snel volgen discussies waarin samenwerkende partijen elkaar verwijten dat de ander de afspraken niet nakomt en slaan ze elkaar om de oren met de afspraken in hun GR of DVO. De maatschappij kijkt toe en vraagt zich af of zij beter worden van deze samenwerking.

Wat wil je écht? zoek de scherpte op.

Ik duik graag met mensen in dit soort lastige materie. Het eerlijk uitspreken van intenties, het delen van (eigen) belangen en het aanspreken van anderen op gemaakte afspraken, zijn spannende onderdelen van samenwerken. Tegelijkertijd kom je er niet onderuit als je wilt dat de samenwerking succesvol wordt. Ik breng energie en commitment om samenwerking tot een succes te maken. Ik stel scherpe vragen, probeer te verbinden en durf verschillen in belangen/intenties scherp neer te zetten.
Hoe dan?
Ik werk veel met mensen van gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden. Specifiek richt ik me op het organiseren van succesvolle samenwerking, dat vraagt om uiteenlopende activiteiten en interventies. Dat kan gaan over:

 • het uitwerken van een visie op (de regionale) samenwerking
 • het organiseren en inrichten van de ambtelijke en bestuurlijke vorm van samenwerken (Gemeenschappelijke Regeling, Centrumgemeente, DVO's, convenanten, etc.)
 • 'het voeren van het eerlijke gesprek' 'de hete brij op tafel'. Faciliteren van het gesprek over: belangen, intenties, ambities en urgentie om samen te werken. 'samenwerking loopt niet stuk op verkeerd gekozen modellen of structuren, maar op onuitgesproken en/of tegengestelde ambities en intenties'.

...met een bestuurskundige achtergrond

Mijn achtergrond ligt in de bestuurskunde. Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht, faculteit: Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO).

Thema’s en kennisgebieden: Werk & Inkomen Samenwerking Publiek opdrachtgeverschap Sociale wijkteams Wendbaar werken

 • Wat ik doe en wat mij inspireert

 • 30 apr

  Samenwerking in maatschappelijke vraagstukken: belangen horen op tafel (ook al vind je ze misschien een beetje ‘vies’)

  We kennen allemaal wel een samenwerkingsverband in maatschappelijke vraagstukken dat niet lijkt te lopen. Hoe kan dat nou, vraagt men zich dan af. Er is immers een samenwerkingsplan of -agenda opgesteld, er is een mooie bijeenkomst geweest met alle betrokken partijen die met een beetje mazzel ook nog goede media-aandacht opleverde en bovendien hebben de betrokken bestuurders...

  Lees verder
 • 2017
  31 aug

  Stap uit je automatische piloot, daar word je effectief van!

  In je dagelijks werk doe je veel dingen op de automatische piloot. Uit onderzoek blijkt dat een gemiddelde medewerker een kwart van zijn/haar tijd besteedt aan vergaderingen. 69% van de medewerkers vindt dat de vergaderingen of gesprekken niet productief zijn of niet bijdragen aan het resultaat. Door stil te staan bij hoe je gesprekken ingaat en een duidelijke rol te pakken,...

  Lees verder
 • 23 aug

  Van overzicht naar inzicht: grip op je werk

  In Zuid-Holland Zuid heeft Stichting Jeugdteams in twee jaar tijd een professionele organisatie neergezet die verantwoordelijk is voor de toegang tot de regionale zorgmarkt. Daarnaast verlenen de jeugdprofessionals ook zelf hulp en voeren zij regie in complexe hulpvragen. In twee jaar tijd heeft de stichting ruim 17 professionele, multidisciplinaire teams neergezet die samen...

  Lees verder
 • 8 mrt

  Weet wat je inkoopt

  Gemeenten in Nederland kopen steeds meer in. Dit komt doordat gemeenten steeds meer taken uitbesteden aan de markt. De decentralisaties in het sociaal domein zorgen ervoor dat het bedrag waarvoor gemeenten inkopen steeds groter is geworden. Dit leidt tot vragen over de rechtmatigheid en doelmatigheid van inkopen. Wat kopen we als gemeente in? Houden we voldoende rekening met...

  Lees verder
 • 25 feb

  KOERS 2017 - festival voor organisatieontwikkelaars

  Vrijdag 21 april 2017 organiseren wij 'Koers 2017'. Steeds meer publieke organisaties hebben de expertise en kunde over organisatieontwikkeling in eigen huis. Verandering, ontwikkeling, opgavegericht werken; het wendbaar zijn als organisatie is niet een incidentele maar continue opgave: een transformatie in organisaties is momenteel gaande. Tijdens het festival willen wij...

  Lees verder