Helpt beter presteren!

Sebastiaan vd Bogaard

Complexiteit ontrafelen

Werken voor de publieke zaak is voor mij een logische keuze: ik wil maatschappelijk verschil maken en bezig zijn met vraagstukken die ertoe doen.
Wat mij als bestuurskundige aantrekt in maatschappelijke vraagstukken is de complexiteit ervan en de uitdaging om verschillen in perspectieven en belangen te overbruggen. Als adviseur is het mijn drijfveer om strategische vraagstukken te ontrafelen en organisaties inzicht en perspectief te bieden.

Van buiten naar binnen

Ik lever toegevoegde waarde door complexe vraagstukken op een toegankelijke wijze inzichtelijk te maken en oplossingsrichtingen aan te reiken. Op die manier kunnen mensen in organisaties beslissingen nemen die op feiten zijn gebaseerd.
In mijn werk koppel ik de opgaven buiten (ruimtelijk, sociaal, veiligheid, onderwijs) aan de opgaven in de organisatie (positionering, sturing en bedrijfsvoering) en andersom. Zo maakte ik:
- voor de provincie Overijssel inzichtelijk wat de consequenties zijn van vrijkomende agrarische bedrijven en wat dit betekent voor de provincie. Lees hier verder over dit project;
- voor de provincie Flevoland een uitwerking van toekomstbestendige manieren om bibliotheken te ondersteunen. Door de maatschappelijke ontwikkelingen en de Flevolandse context te betrekken kwam ik tot een aantal varianten en een advies voor een toekomstbestendige organisatievorm. Lees hier verder over dit project.

Strategisch en pragmatisch

Vaak werk ik aan vraagstukken op strategisch niveau, die politiek gevoelig (kunnen) liggen. Mijn opdrachtgevers hebben meestal een rol als strateeg, hoofd van de concernstaf, of als directeur of bestuurder van een publieke organisatie. Mijn informatie haal ik uit gesprekken met mensen die actief zijn daar waar het gebeurt: op de werkvloer bij de uitvoerende onderdelen van organisaties. Daarnaast volg ik de weg van sturing en verantwoording, geldstromen, belangen en ambities om stimulerende en belemmerende factoren rondom een probleem inzichtelijk te maken.
Ik breng feiten en relevante details op een pragmatische manier in kaart. Het resultaat van mijn werk is veelal een toegankelijke en beknopte rapportage met veel ruimte voor visualisaties en overzichtelijke schema’s en tabellen.

Achtergrond

Ik studeerde achtereenvolgens Logistiek & Technische Vervoerskunde en Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Bij ingenieursbureau DHV (nu: RoyalHaskoningDHV) kwam ik voor het eerst in aanraking met het werk van adviseur. Sinds 2009 werk ik bij Hiemstra & De Vries. Een bedrijf waar ik mij thuis voel, de ruimte ervaar om me te ontwikkelen en voor een breed scala aan opdrachtgevers aan de slag ben in een snel veranderende samenleving.

Thema’s en kennisgebieden: Bezuiniging & Innovatie Onderwijs Analyse & Inzicht Procesoptimalisatie Zorg & Ondersteuning Bedrijfsvoering Publiek opdrachtgeverschap Publieke dienstverlening

 • Wat ik doe en wat mij inspireert

 • 1 mrt

  Tussenevaluatie: datagedreven sturing bij de gemeente Utrecht

   In het coalitieakkoord hebben de coalitiepartners van de gemeente Utrecht afgesproken om aan de slag te gaan met digitale innovatie. Utrecht investeert in de periode 2014-2018 vier maal twee miljoen euro in digitale innovaties om de stad en de gemeente opener en slimmer te maken. De gemeente Utrecht heeft Hiemstra & De Vries gevraagd een tussenevaluatie naar data...

  Lees verder
 • 17 juli

  Gezond bedrijfsvoeren: inzicht in het huishoudboekje als basis voor de nieuwe coalitieonderhandelingen in gemeenten

  De gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn in aantocht. Gemeenten zijn druk met de beleidsvoorbereiding voor de nieuwe coalitie. Die nieuwe coalitie stelt na de verkiezingen weer nieuwe speerpunten vast voor de komende vier jaren. Om dat te kunnen doen is inzicht nodig aan welke financiële knoppen de coalitie kan draaien. Voor de gemeente Almere hebben wij een nota...

  Lees verder
 • 14 juli

  Quick scan bezuinigingen bibliotheekwerk Gooise Meren

  Op 1 januari 2016 is de nieuwe gemeente Gooise Meren ontstaan als samenvoeging van de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden. De gemeentelijke fusie heeft ertoe geleid dat de financiële balans van de gemeente onder druk is komen te staan. In de Perspectiefnota 2017 zijn daardoor zoekrichtingen geformuleerd om de balans te herstellen. Eén van de zoekrichtingen is een bezuiniging...

  Lees verder
 • 24 mei

  Toekomstbestendige bibliotheekondersteuning in Flevoland

  Mensen lezen en werken steeds vaker digitaal en met digitale bronnen. Dat maakt dat bibliotheken voor een belangrijke innovatieopgave staan. Met de komst van e-books verschuift hun taak van boeken uitlenen naar een plek voor ontmoeting en persoonlijke ontwikkeling.  Provincies hebben (sinds de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) is ingevoerd) de wettelijke...

  Lees verder
 • 15 juni

  Verkennend onderzoek naar Vrijkomende Agrarische Bedrijven

  Steeds meer agrariërs kunnen geen opvolging vinden. Gevolg is dat er steeds meer sprake is van vrijkomende agrarische bedrijven (ook wel VAB’s). Dit heeft invloed op de ruimtelijke kwaliteit (verrommeling landschap), leefbaarheid en sociaal economische positie van agrariërs. Daarnaast bevat veel van de agrarische bebouwing asbest.  In de provincie Overijssel gaat het om...

  Lees verder