Helpt beter presteren!

Ralph Hanekamp

De overheid is er voor de burger. Juist in deze tijden, waarin bezuinigingen gepaard gaan met een flinke maatschappelijke opgave, hebben we behoefte aan een maximaal presterende overheid. Ik ben er van overtuigd dat de overheid met minder geld dezelfde of betere resultaten kan bereiken voor een betere samenleving. Daar zet ik mij graag voor in!

Verbinden, inspireren en motiveren!

Ik ben niet tevreden als een opdracht is afgerond, maar als er goede resultaten zijn geboekt. Typerend voor mijn adviesstijl is dat ik met mijn gedrevenheid anderen kan inspireren en verbinden en met positieve energie mensen kan motiveren. Ik wil graag het beste uit mensen en organisaties halen en voel me snel betrokken bij mensen met wie ik samenwerk.

Eigentijds karakter

In Leiden heb ik Nederlands recht gestudeerd. Na mijn studie ben ik gaan werken bij het ministerie van Justitie. Daar heb ik een steeds grotere interesse voor organisatorische vraagstukken ontwikkeld. Voor mij was de overstap naar Hiemstra & de Vries dan ook een logische.

Hiemstra & De Vries is een kantoor dat goed bij mij past vanwege haar eigentijdse karakter, betrokkenheid bij de publieke zaak en resultaatgerichtheid. Mijn affectie met veiligheid, regelgeving en handhaving kan ik bij Hiemstra & De Vries perfect combineren met mijn interesse voor organisatievraagstukken.

Rol in ons bedrijf

Sinds maart 2016 stuur ik samen met Janneke, Marian en Pol ons bedrijf aan. We doen dit samen omdat we:

 1. Alle vier graag het vak van organisatieontwikkelaar willen blijven uitvoeren. Door de taken te verdelen, hebben we daarvoor tijd.
 2. Elkaar aanvullen in competenties, ideeën en expertise en dat maakt de aansturing sterker.

Binnen ons samenspel ben ik verantwoordelijk voor de inzet van onze adviseurs (planning & bezetting) en de marktontwikkeling in ons bedrijf.

Thema’s en kennisgebieden: Bezuiniging & Innovatie Interim management Procesoptimalisatie Strategie & Sturing Organisatieontwikkeling Smart Organiseren

 • Wat ik doe en wat mij inspireert

 • 2016
  7 juni

  Zomersessie: kennismakingsworkshop ‘van datascience naar sturingsinformatie’ (19 en 26 juli)

  Martijn Minderhoud (Ynformed) en Ralph Hanekamp (Hiemstra & De Vries) geven de kennismakingsworkshop ‘Van data naar sturingsinformatie’. Tijdens deze workshop krijg je inzicht in wat er nu allemaal mogelijk is met behulp van datascience en machine-learning en maken we de vertaling naar hoe je dit vertaalt naar bruikbare sturingsinformatie. We presenteren hoe je bestaande...

  Lees verder
 • 2015
  22 juli

  Sterke organisaties hebben sterke teams

  Steeds meer organisaties werken met teams die veel eigen verantwoordelijkheid krijgen. Daardoor zijn teams essentieel geworden voor succesvolle organisaties. Toch valt werken in een team nog wel eens tegen. Dit komt door oude controlereflexen van het management gericht op beheersen, onvoldoende afgebakende teamtaken en resultaatafspraken en er zijn voor het team onvoldoende...

  Lees verder
 • 30 juni

  Praktijklessen opgavegericht werken

  Door de veranderde rol in de samenleving en krapper wordende budgetten zoeken gemeenten en provincies naar andere werkwijzen om hun maatschappelijke effecten te realiseren. De traditionele, veelal sectorale manier van beleidsontwikkeling is niet langer succesvol: een overmatige productie van beleidsdocumenten, te weinig focus, te lange doorlooptijden en bovenal te weinig...

  Lees verder
 • 11 mrt

  Fundamentele verandering van tussentijds sturen en verantwoorden

  Van papier naar gesprek, durven we dat wel? Veel gemeenten en provincies hebben het streven continu in gesprek te zijn met de ambtelijke organisatie en bestuurders over maatschappelijke doelen en resultaten. In de praktijk volgt het gesprek veelal pas na uitgebreide managementrapportages (maraps) en bestuursrapportages (beraps). We proberen de sturing en verantwoording op...

  Lees verder
 • 2014
  11 dec

  “Aansluiten bij veranderingen in de samenleving door op organisatorisch én persoonlijke vlak beweging te creëren”

  De wereld verandert en ook de lokale overheid moet zich daar op zien aan te passen. Zo ook de sector Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Dordrecht. Ontwikkelingen in de samenleving zorgen ervoor dat het noodzakelijk is dat de sector aansluiting vindt bij opgaven uit de samenleving. Naast opgavegericht werken vraagt dit gebiedsgerichte sturing en aanpassingen in de...

  Lees verder