Helpt beter presteren!

Maurits Depla

De goede dingen beter doen

Toegevoegde waarde voor burgers. Daar gaat het om in de publieke sector. Dat betekent: de juiste dingen doen. Wat moet de overheid zelf doen en wat kan ze overlaten aan anderen? Dat is steeds de vraag, zeker in het domein dat mij na aan het hart ligt, sociale zekerheid en arbeidsmarkt. Doe waar je goed in bent en doe dat beter, is mijn devies. Ik neem geen genoegen met zesje. Ik breng energie en enthousiasme mee in mijn opdrachten. Ik durf mijn nek uit te steken voor oplossingen en aanpakken die werken. En geef niet op tot we resultaat bereikt hebben.

Resultaat door ruimte

Een goed presterende overheid is een overheid waar professionals de ruimte krijgen om hun vakmanschap te tonen en te ontwikkelen. Door medewerkers in de publieke sector de ruimte én de verantwoordelijkheid te geven om voor het resultaat te gaan, verbetert de publieke sector, zo is mijn ervaring. En hetzelfde geldt eigenlijk voor burgers en maatschappelijke partners. Ruimte en verantwoordelijkheid geven is effectiever en efficiënter dan voorschrijven en inperken.

Innovatie door verbinden

Innovatie ontstaat door onverwachte verbindingen. Tussen mensen, tussen organisaties en tussen uiteenlopende belevingswerelden. In mijn gevarieerde loopbaan heb ik geleerd om op uiteenlopende niveaus te acteren en heb ik zowel de publieke als private sector goed leren kennen. Ik heb bijdragen geleverd aan beleidsvorming op nationaal niveau, maar ook aan de uitvoeringspraktijk in gemeenten en bedrijven. Verbinden van die werelden en ervaringen levert nieuwe aanpakken op.

Complexe vragen, simpel antwoord

Ik hou van complexe inhoudelijke en bestuurlijke vraagstukken. Kijken hoe we ze simpel kunnen maken. Door te terug te brengen tot de essentie. En dan aan de slag om ze op te lossen. Aan mijn opleiding in Wageningen heb ik een ingenieursmentaliteit overgehouden. Mooie theorieën? Prima, als ze helpen bij de oplossing. Die houding heb ik ook in mijn advieswerk.

Vernieuwen in de sociale zekerheid

Ik ben er bij als er vernieuwd moet worden in de sociale zekerheid of arbeidsmarkt. Taaie vraagstukken keren steeds terug. Maar andere tijden vragen steeds om andere oplossingen. Dat maakt dat ik me nog steeds niet verveel. Dat geldt ook voor organisaties in de publieke sector. Ze zitten vaak met vergelijkbare vraagstukken. Maar oplossingen moeten passen om te werken. Passen bij de geschiedenis, omgeving en mogelijkheden van een organisatie. Veranderen is overbruggen van nu naar ambitie.

Thema’s en kennisgebieden: Zorg & Ondersteuning Werk & Inkomen Samenwerking Publiek opdrachtgeverschap

 • Wat ik doe en wat mij inspireert

 • 2017
  31 aug

  Van SW-bedrijf naar werkbedrijf

  Hoe verder met het SW-bedrijf? Die vraag wordt steeds urgenter nu het aantal WSW-ers alleen nog maar afneemt. In Alphen aan den Rijn is gekozen om een nieuw Werkbedrijf te vormen. Het Werkbedrijf begeleidt voortaan alle kandidaten uit de Participatiewet die met meer of minder ondersteuning naar de arbeidsmarkt kunnen. Met deze focus op werk kan het Werkbedrijf kandidaten naar...

  Lees verder
 • 27 juni

  Jonggehandicapten: duurzaam aan het werk

  Hiemstra & De Vries en Regioplan hebben samen een project opgezet dat is gericht op duurzame arbeidsparticipatie van jonggehandicapten. Jonggehandicapten krijgen op steeds meer plekken de kans om naar vermogen mee te doen. Maar het lukt ze in praktijk vaak niet om die werkplek te behouden. Daardoor blijft de arbeidsparticipatie van jonggehandicapten achter bij de...

  Lees verder
 • 12 mei

  "Ik loop voor meer dan alleen de topsport."

  “Kinderen van vijf willen toch ook met een bal in het water spelen? Waarom mannen van vijftig dan niet?” Het typeert Maurits Depla, naast leergierige collega en adviseur bij Hiemstra & De Vries, sinds november 2016 officieel voorzitter van waterpolovereniging UZSC. Een gesprek over clubliefde, betrokkenheid en zijn ambities als voorzitter. Op zijn dertiende werd Maurits...

  Lees verder
 • 2016
  27 sept

  Kostenbewuste wijkteams

  “Wijkteams niet kostenbewust” kopte Binnenlands Bestuur. Verrassend? Nee, want de drive van wijkteammedewerkers is: kwetsbare burgers goede ondersteuning te bieden. Toch wel, want de wijkteams zijn een sleutel in de transformatie in het sociaal domein. En de kern van de transformatie is betere zorg voor minder geld! Dat ‘voor minder geld’ is al best gelukt: gemeenten hielden...

  Lees verder
 • 25 aug

  Zorgvernieuwing: consensus is mooi, beweging is beter

  Samen het aanbod voor kwetsbare burgers in Den Bosch vernieuwen, om te beginnen in de wijk Zuidoost. Dat is de ambitie van Zorgzaam, het WMO netwerk van 15 partners in zorg en welzijn in Den Bosch. De ambitie is verwoord in een manifest in juni 2013. Sindsdien is er veel gepraat en geschreven over vernieuwing van zorg en ondersteuning. Maar veel spelers in Den Bosch hadden...

  Lees verder