Anna Rozendaal

Nederland staat voor een aantal grote opgaven. Ondanks onze enorme welvaart staan we bijvoorbeeld ook voor het terugdringen van armoede, werkloosheid en schooluitval. In mijn ideaal maakt het publieke domein écht verschil in deze opgaven. Vanuit het unieke perspectief dat het collectief belang altijd gaat voor het individuele, is het publieke domein bij uitstek in staat krachten te bundelen en mensen te verbinden.

Analyseren… én aanpakken

De combinatie van complexe maatschappelijke vragen, de roep om een andere rol voor de overheid en teruglopende middelen, vragen een systeemverandering van de publieke sector. Dat klinkt groot en dat is het ook. Toch denk ik ook dat we deze termen te makkelijk en te veel gebruiken. Aan de ene kant slim, omdat ze urgentie creëren en krachten mobiliseren. Aan de andere kant beperkend omdat ze verlammend werken voor mensen die geloven dat het anders kan maar nog niet precies weten hoe.

Direct in het verlengde daarvan ligt mijn uitdaging: snel tot de kern van de vraag komen om hem vervolgens in kleine en behapbare stukjes op te pakken. Met deze werkwijze komen we samen (snel) tot zichtbare resultaten en houden we energie om te veranderen en te verbeteren. Nodig? Zeker! Succesvolle veranderingen vragen een bijdrage van iedereen, in welke rol dan ook. En soms een lange adem. Net zo lang tot Nederland een stukje mooier is.

Als organisatieadviseur krijg ik vaak de vraag een analyse te maken van het vraagstuk. Een goed begin, maar ik vind dat bij iedere kritische noot een oplossingsrichting hoort. Daarom is mijn motto ‘eerst goed nadenken… en dan er dapper tegenaan’. Ik geloof dat organisatieontwikkeling in de praktijk tot stand komt, niet op papier. Daarom voel ik het als een groot compliment dat collega’s en klanten mijn stijl typeren als: behulpzaam, energiek, daadkrachtig en snel.

Mijn hart volgen en daarbij mijn hersens gebruiken

Op dag twee van mijn studentenleven werd ik lid van een roeivereniging. Een sport die mij vijf jaar intensief heeft bezig gehouden en mij tot vandaag boeit. Onder andere omdat zij voor mij alle elementen van organisatieontwikkeling in zich heeft. Zo creëert zij inzicht in de dynamiek van individuele prestaties en teamperformance en het samenspel van goede professionals en een structuur of systeem wat hen ondersteunt. Tegelijkertijd maakt zij een einde aan mythes over samenwerking of de top bereiken.

Helaas… de top heb ik zelf nooit behaald. Maar dat doet niets af aan de lessen die ik daar heb geleerd en nu met veel plezier toepas. Ik gebruik ze om mensen te laten zien hoe zij hun school, studie, werk of leven een beetje gemakkelijker ‘kunnen laten draaien’. Niet omdat het beter moet, maar simpelweg omdat het dan minder moeite kost en er meer energie overblijft voor andere dingen.

Thema’s en kennisgebieden: Onderwijs Analyse & Inzicht Procesoptimalisatie Jeugd Werk & Inkomen Leren & ontwikkelen

 • Wat ik doe en wat mij inspireert

 • 1 mei

  Leren & ontwikkelen in beleid en advies: leertraject urban professional

  De wereld om ons heen verandert snel. Wat we van publieke organisaties vragen, verandert bijna dagelijks. Er zijn veel uitdagingen voor publieke organisaties die willen presteren in maatschappelijke vraagstukken. Steeds meer publieke organisaties zijn in ontwikkeling. Ze werken bijvoorbeeld opgavegericht en omarmen wendbaar werken. Die ontwikkeling begint volgens ons bij...

  Lees verder
 • 29 mei

  Succesvol leren & ontwikkelen: SER als aanjager aan de slag met leercultuur in organisaties

  Het huidige kabinet zet in op een leven lang leren en ontwikkelen. Op verzoek van ministers Koolmees (SZW) en Van Engelshoven (OCW) gaat de SER hier als ‘aanjager’ mee aan de slag. Dit doen zij niet vanuit een statisch akkoord maar vanuit een actieve ‘doe-agenda’. De SER stelt die op met betrokkenen zoals het bedrijfsleven en de sociale partners aan de hand van ervaringen en...

  Lees verder
 • 17 mei

  Insights Discovery

  Bij het ondersteunen van succesvol leren & ontwikkelen gebruiken we regelmatig Insights Discovery. Insights Discovery is een model op basis van vier basiskleuren (blauw, groen, rood en geel). Op basis van een persoonlijk profiel krijgen mensen inzicht in hun eigen voorkeuren en die van anderen. Denk aan kwaliteiten en voorkeuren voor communicatie-, omgangs- en...

  Lees verder
 • 2016
  17 feb

  Zes factoren zijn cruciaal voor het welslagen van een veranderaanpak, ook in het Onderwijs

  Organisatieontwikkeling is de kern van ons werk. Het is ons vak, waarin we willen uitblinken. In ons werk zoeken we bewust en intensief de samenwerking met onze opdrachtgevers op. Dat lezen wij ook in onze evaluaties: we veranderen mét onze opdrachtgevers. Welke zes factoren blijken uit onze ervaring cruciaal in het welslagen van een veranderaanpak? 1. Daarom...

  Lees verder
 • 9 feb

  Verwondering als kiem voor verandering

  Op 15 januari 2016 verwonderden een aantal bestuurders, directeuren en docenten zich over de gang van zaken in het onderwijs. Allen vanuit hun dagelijkse ervaringen in het onderwijs én eerdere ervaringen in andere sectoren. Direct werd zichtbaar wat de echte opgaven in het onderwijs zijn. Daar kwam bij dat de deelnemers constateerden dat het onderwijs zelf het beeld...

  Lees verder