Helpt beter presteren!

Anna Rozendaal

Nederland staat voor een aantal grote opgaven. Ondanks onze enorme welvaart staan we bijvoorbeeld ook voor het terugdringen van armoede, werkloosheid en schooluitval. In mijn ideaal maakt het publieke domein écht verschil in deze opgaven. Vanuit het unieke perspectief dat het collectief belang altijd gaat voor het individuele, is het publieke domein bij uitstek in staat krachten te bundelen en mensen te verbinden.

Analyseren… én aanpakken

De combinatie van complexe maatschappelijke vragen, de roep om een andere rol voor de overheid en teruglopende middelen, vragen een systeemverandering van de publieke sector. Dat klinkt groot en dat is het ook. Toch denk ik ook dat we deze termen te makkelijk en te veel gebruiken. Aan de ene kant slim, omdat ze urgentie creëren en krachten mobiliseren. Aan de andere kant beperkend omdat ze verlammend werken voor mensen die geloven dat het anders kan maar nog niet precies weten hoe.

Direct in het verlengde daarvan ligt mijn uitdaging: snel tot de kern van de vraag komen om hem vervolgens in kleine en behapbare stukjes op te pakken. Met deze werkwijze komen we samen (snel) tot zichtbare resultaten en houden we energie om te veranderen en te verbeteren. Nodig? Zeker! Succesvolle veranderingen vragen een bijdrage van iedereen, in welke rol dan ook. En soms een lange adem. Net zo lang tot Nederland een stukje mooier is.

Als organisatieadviseur krijg ik vaak de vraag een analyse te maken van het vraagstuk. Een goed begin, maar ik vind dat bij iedere kritische noot een oplossingsrichting hoort. Daarom is mijn motto ‘eerst goed nadenken… en dan er dapper tegenaan’. Ik geloof dat organisatieontwikkeling in de praktijk tot stand komt, niet op papier. Daarom voel ik het als een groot compliment dat collega’s en klanten mijn stijl typeren als: behulpzaam, energiek, daadkrachtig en snel.

Mijn hart volgen en daarbij mijn hersens gebruiken

Op dag twee van mijn studentenleven werd ik lid van een roeivereniging. Een sport die mij vijf jaar intensief heeft bezig gehouden en mij tot vandaag boeit. Onder andere omdat zij voor mij alle elementen van organisatieontwikkeling in zich heeft. Zo creëert zij inzicht in de dynamiek van individuele prestaties en teamperformance en het samenspel van goede professionals en een structuur of systeem wat hen ondersteunt. Tegelijkertijd maakt zij een einde aan mythes over samenwerking of de top bereiken.

Helaas… de top heb ik zelf nooit behaald. Maar dat doet niets af aan de lessen die ik daar heb geleerd en nu met veel plezier toepas. Ik gebruik ze om mensen te laten zien hoe zij hun school, studie, werk of leven een beetje gemakkelijker ‘kunnen laten draaien’. Niet omdat het beter moet, maar simpelweg omdat het dan minder moeite kost en er meer energie overblijft voor andere dingen.

Thema’s en kennisgebieden: Onderwijs Analyse & Inzicht Procesoptimalisatie Jeugd Werk & Inkomen Publieke dienstverlening

 • Wat ik doe en wat mij inspireert

 • 2016
  17 feb

  Zes factoren zijn cruciaal voor het welslagen van een veranderaanpak, ook in het Onderwijs

  Organisatieontwikkeling is de kern van ons werk. Het is ons vak, waarin we willen uitblinken. In ons werk zoeken we bewust en intensief de samenwerking met onze opdrachtgevers op. Dat lezen wij ook in onze evaluaties: we veranderen mét onze opdrachtgevers. Welke zes factoren blijken uit onze ervaring cruciaal in het welslagen van een veranderaanpak? 1. Daarom...

  Lees verder
 • 9 feb

  Verwondering als kiem voor verandering

  Op 15 januari 2016 verwonderden een aantal bestuurders, directeuren en docenten zich over de gang van zaken in het onderwijs. Allen vanuit hun dagelijkse ervaringen in het onderwijs én eerdere ervaringen in andere sectoren. Direct werd zichtbaar wat de echte opgaven in het onderwijs zijn. Daar kwam bij dat de deelnemers constateerden dat het onderwijs zelf het beeld...

  Lees verder
 • 25 jan

  ‘Gelen’ komen volop met ideeën, die ‘roden’ omzetten in daden!

  In november waren Anna en Eva op het Emmauscollege. Om succesvolle teams te vormen binnen het M-excellentprogramma, gaven zij de leerlingen een training over gedragsvoorkeuren volgens het gedachtegoed van Insights Discovery. ‘Zo mooi om te zien hoe leerlingen zien dat elke kwaliteit nodig is in het team en zichzelf en elkaar meer gaan waarderen!’ Het M-excellentprogramma is...

  Lees verder
 • 7 jan

  De gemeentesecretaris anno 2016: noodzakelijke leider of overbodige lastpak?

  Ontwikkelingen in onze samenleving volgen elkaar razendsnel op en zorgen voor nieuwe maatschappelijke vragen. Demografische veranderingen zijn van invloed op de arbeidsmarkt, globalisering zorgt voor een radicaal andere economie en ook technologische ontwikkelingen hebben hun weerslag op onze maatschappij. Deze ontwikkelingen hebben onmiskenbaar hun invloed op het...

  Lees verder
 • 2015
  1 dec

  Goede docenten maken een goede school

  De kwaliteit van de school is zo goed als de docenten die er werken. Hoe meer docenten zich ontwikkelen, hoe groter de groei van de school. Dat is geen nieuws. Maar hoe ga je hier mee aan de slag als directie van een school? Hoe zorg je dat docenten zich blijven ontwikkelen? Wat is hierin de verantwoordelijkheid van de leidinggevenden? Kan het gesprek tussen leidinggevende en...

  Lees verder