• Nieuws en inspiratie...

 • 2018
  4 okt

  Koers 2018 – Sturen in een nieuwe werkelijkheid - Strategy Deployment in publieke organisaties

    In 2016 heeft de gemeente Breda haar visie op sturen op de organisatie aangepast. Breda kiest voor een wendbare organisatie die aan de ene kant werkt aan de grote opgaven van de stad en anderzijds de uitvoering van de organisatie centraal zet door te sturen op dienstverleningsketens dwars door de structuur van de organisatie heen.  De belangrijke succesfactor...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Introductie Strategy Deployment in publieke organisaties

  Wendbaar reageren op ontwikkelingen vraagt om te sturen op een samenhang in doelen, kort-cyclische prioritering en het gericht verbeteren van de grootste uitdagingen. Dit in verbinding tussen het strategische niveau tot en met de werkvloer. De methodiek Strategy Deployment biedt publieke organisaties houvast om wendbaar te werken door een gestructureerde manier van werken...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Sterke organisaties hebben sterke teams

  Veel organisaties kiezen er voor om teams centraal te stellen in hun organisatie. Het team als de ‘thuisplek’ waarvandaan medewerkers werken in programma’s, opgaven en projecten. De praktijk van publieke organisaties in ontwikkeling laat een beweging zien waarin de team als thuisplek verandert. Termen als zelfsturing, wendbaar werken, opgavengericht, zelforganisatie,...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Lef in leiderschap

  Als eindverantwoordelijke voor een organisatie(onderdeel) denk je na over welk type leiderschap nodig is voor jouw organisatie. Waar moet jij voor gaan staan en welke vraagstukken vragen om moed? En jij kunt alleen maar de leider zijn die in jou zit. Dus de match tussen wat nodig is en wat jij kunt brengen is een voortdurende zoektocht. Dat is een mooi - en als je scherp...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Energietransitie: lessen en dilemma's

  Er is een nationaal Klimaatakkoord (op hoofdlijnen), coalitieafspraken zijn ‘groener’ dan ooit en ‘van het gas af’ klinkt nu ook buiten Groningen. Energietransitie staat prominent op de publieke agenda. De overgang naar volledig duurzame energiebronnen is de komende decennia een grote, gezamenlijke opgave. Van bestuurskamer tot buurtplein, het is van ons allemaal. De...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Leiderschap in netwerken

  Organisaties werken steeds meer in netwerken. Het succes van jouw organisatie hangt sterk af van de mate waarin je in staat bent in verbinding te zijn met je netwerk- en ketenpartners, over eigen grenzen heen kijkt en hiermee samenwerkt. Hoe kun je je als organisatie verbinden aan andere organisaties om samen resultaten te halen?     Het vraagt dat je gaat...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Trends in organiseren

  De manier waarop wij ons organiseren verandert. Daaraan liggen allerlei trends en ontwikkelingen ten grondslag. Zo zie je veel organisaties overstappen naar het benoemen van teams als elementaire bouwsteen van de organisatie, of wordt er veel aandacht besteed aan het programmatisch, opgavegericht en/of wendbaar werken. Waar komen deze ontwikkelingen vandaan? Waar is dat...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Op weg naar eigentijdse bedrijfsvoering

  De wereld om ons heen verandert snel. Er zijn veel uitdagingen voor publieke organisaties die willen presteren in maatschappelijke vraagstukken. Bedrijfsvoering komt daar steeds vaker onder druk te staan. Bestaande systemen en processen remmen in publieke organisaties vaak verandering waar vooruitgang nodig is. Dat moet anders en wij hebben ervaring opgedaan in veel...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Organisatieopstellingen: systemische blik op dynamiek en relaties in organiseren

  Wanneer je systemisch naar de dynamiek en relaties in organisaties kijkt, doe je dat vanuit de gedachte dat iedere organisatie een sociaal systeem is (net zoals een team, een gezin of een sportvereniging). Aan de hand van organisatieopstellingen maken we zichtbaar hoe verschillende elementen in zo'n systeem op elkaar inwerken. Soms zijn er verstoringen die onoplosbaar lijken...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Effectieve besluitvorming in zelforganiserende teams

  Waar vroeger de klassieke manager de kastanjes uit het vuur haalde, wordt er nu verwacht dat zelforganiserende teams dit zelf doen. Zich de vraag stellen: hoe willen we met elkaar functioneren en bereiken we resultaten? Deze sessie ging over hoe je als zelforganiserend team zorgt voor effectieve besluitvorming.   In deze sessie stond de dagelijkse praktijk van onze...

  Lees verder