Helpt beter presteren!

Echt samenwerken in de Participatiewet, regio Haaglanden

Echt samenwerken in de ontwikkeling en uitvoering van de Participatiewet om een eenduidige werkgeversdienstverlening neer te zetten en daarmee de kansen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo groot mogelijk te maken: dat is wat wij in de regio Haaglanden ondersteunen.

De vijf gemeenten (Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland) van de regio Haaglanden werken al geruime tijd samen op het terrein van Werk en Inkomen. Begin 2014 hebben zij met ondersteuning van Hiemstra & De Vries een slag gemaakt naar een regionaal resultaatgericht programma voor de ontwikkeling van de Participatiewet. Sinds de zomer van 2014 ondersteunen wij de regio als regionaal programmamanager implementatie bij het tot uitvoer brengen van een aantal regionale onderwerpen. Met de betrokken regiogemeenten hebben we hiervoor allereerst een implementatieagenda opgesteld als leidraad voor deze gezamenlijke opgave.

Als programmamanager brengen wij professionals van de verschillende gemeenten bij elkaar om met hen op verschillende thema’s resultaten te boeken voor de regio. Hierdoor hoeven de individuele gemeenten niet alles zelf te ontwikkelen, maar maken zij gebruik van elkaars realisatiekracht. Nog belangrijker is dat in de regio op deze manier écht een eenduidige werkgeversbenadering wordt gecreëerd. Uitingsvormen hiervan zijn sturing van managers op regionale plaatsingen in plaats van lokale, uniforme toepassing van plaatsingsinstrumenten, één regionale boodschap richting werkgevers, gezamenlijk werken aan het opleiden van professionals en een verkenning naar de mogelijkheden voor het creëren van een regionale backoffice.


Deel: