Helpt beter presteren!

Samen voor de Jeugd in Zuid-Holland Zuid

De 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid hebben voor vergaande samenwerking in de decentralisatie Jeugd gekozen. Samen met zorgaanbieders hebben zij in 2013 in verschillende DOEtanks gewerkt aan de ontwikkeling van het regionale beleid voor de Jeugdhulp. Hiemstra & De Vries heeft de regio ondersteund om vanuit de verschillende inhoudelijke uitwerkingen tot één regionaal beleidsplan te komen. Dit beleidsplan bevat de beleidsuitgangspunten voor de transitie en transformatie van de Jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid en is door alle 17 gemeenteraden vastgesteld.

Naast gezamenlijke beleidsontwikkeling had de regio ook de ambitie om de inkoop regionaal door de zelfstandige ‘Serviceorganisatie’ te laten uitvoeren. Samen met de regio hebben wij hiervoor een sturingsmodel ontwikkeld waarbij we hebben gezocht naar een model dat maximale slagkracht biedt en tegelijkertijd individuele gemeenten voldoende sturingsmogelijkheden geeft. Dit sturingsmodel vormde de basis voor de verdere uitwerking in een gemeenschappelijke regeling.

Daarnaast hebben wij de regio ondersteund bij het vormgeven en realisatie van de inkoopopgave voor 2015 en verder. In het proces van bestuurlijk contracteren hebben we de dialoog tussen de projectleider Inkoop, zorgaanbieders en gemeenten ondersteund en hebben we geholpen om beleidsuitgangspunten concreet te vertalen naar inkoopafspraken in contracten en bestuurlijke voorstellen. Dit alles heeft er in november 2014 in geresulteerd dat de inkoopcontracten voor 2015 zijn gesloten en daarnaast het inkoopproces voor 2016 en verder is uitgelijnd.


Deel: