Helpt beter presteren!

Teamontwikkeling met behulp van Insights Discovery

Een team bij gebiedsontwikkeling dat net gestart is en zoekende is naar de juiste rolinvulling, kreeg vanuit de organisatie kritiek op haar functioneren. Hierdoor nam het vertrouwen in de eigen prestaties en in elkaar af. Hiemstra & De Vries is gevraagd om met het team in gesprek te gaan over de kracht van de individuele teamleden én het team als geheel.

We hebben twee bijeenkomsten georganiseerd. Doel van de bijeenkomsten was inzicht verkrijgen in jezelf en de ander, handvatten krijgen om effectiever te communiceren en samen te werken, een gemeenschappelijke taal ontwikkelen én het creëren van een collectief. Hiervoor hebben we Insights Discovery als instrument gebruikt.

Daarnaast hebben tussentijds met het team gekeken hoe ze effectiever met elkaar in overleg kunnen. Het resultaat is een team wat helder en open met elkaar communiceert: niet alleen over de inhoud, maar ook over elkaars kracht en de interactie. Het team heeft weer plezier gekregen in het samenwerken én gaat vanuit vertrouwen verder op zoek naar hun rol in de organisatie. Door tijdens de bijeenkomst elkaar ook te inspireren vanuit persoonlijke interesses door de werkvorm pdfZomergasten, hebben de teamleden elkaar ook op persoonlijk vlak beter leren kennen, waardoor ze elkaar nog sneller en beter begrijpen.


Deel: