Helpt beter presteren!

Leidende principes voor bewuste keuzes in samenwerking

Bestuur, directie en medewerkers van de ambtelijke organisatie in Zoeterwoude stelden steeds vaker de vraag: ‘op welke onderwerpen gaan we samenwerken met partners?’. In het verleden werd de keuze vaak snel gemaakt en werden voor- en nadelen van samenwerken niet of nauwelijks inzichtelijk gemaakt en tegen elkaar afgewogen. Gevolg was dat de onderbouwing waarom wel of niet werd samengewerkt niet of minder aanwezig was en een consistente (strategische) lijn in samenwerking ontbrak. Samen hebben we pdfleidende principes opgesteld.

De leidende principes dienen als handvatten bij het maken van de keuze om wel of niet samen te werken. Met de systematiek van leidende principes worden de voor- en nadelen van samenwerken vooraf afgewogen, zodat bestuur, directie en medewerkers kunnen aangeven of zij willen samenwerken en wat voor hen belangrijke randvoorwaarden zijn voor succesvolle samenwerking.

We hebben de leidende principes opgesteld in werkbijeenkomsten met ambtenaren en bestuurders. Voordeel daarvan is geweest dat de leidende principes voortkomen uit een denk proces dat gevoed is zowel vanuit ambtelijk als bestuurlijk perspectief. Daarnaast hebben de deelnemers direct kunnen oefenen met de leidende principes: ‘het helpt écht om de principes direct toe te passen op voorbeelden die we nu meemaken in de praktijk’.

 


Deel: