Stimuleren inspiratie, persoonlijke verbondenheid en gezamenlijke profilering directeuren stedelijke ontwikkeling

Het netwerk Directeuren Stedelijke Ontwikkeling (www.netwerkdso.nl) is voor en door de eindverantwoordelijken stedelijke ontwikkeling van 80.000+ gemeenten en provinciale hoofdsteden. Ambitie is om inspiratie en kennis op te doen, een collegiaal klankbord te bieden op organisatorische en vakinhoudelijke thema's en een platform te creëren om te werken aan gemeenschappelijke belangen. Sinds de oprichting in 2007 verzorgen wij een faciliterende rol voor het bestuur en de leden.

Nederland vanuit internationaal perspectief: verenigde steden hebben de toekomst

Twee keer per jaar komen de leden van het netwerk bij elkaar, iedere keer in een andere stad en met een ander thema. In 2014 hebben we het drieluik ‘Stedenkracht: verenigde steden hebben de toekomst’ geïnitieerd. Het boek ‘Als burgemeesters zouden regeren’ van de Amerikaanse socioloog Benjamin Barber stimuleert de leden om bewust te bepalen wat de stedelijke opgaven van de toekomst zijn en hoe anders steden zich gaan verhouden tot mede-overheden, partners en ‘last but not least’ inwoners. Als de steden bijvoorbeeld inderdaad de motor zijn van de economie en de ministeries minder en minder centraal beleid ontwikkelen, wanneer nemen de steden dan de verantwoordelijkheid voor Nederlands internationale concurrentiekracht over van de ministeries? En wat zou dit betekenen voor de schaal en manier waarop zij samenwerken of elkaar juist beconcurreren? In hoeverre en hoe helpen ze de al dan niet tijdelijke bewoners van onze steden om het beste uit zichzelf en elkaar te halen? In Eindhoven hebben we afgelopen maart gedeeld hoe je als stad een onderscheidende propositie kunt ontwikkelen en vermarkten. In de komende bijeenkomst gaan deelnemers in gesprek over de vraag op welke onderdelen en op welke manier zij elkaars kwaliteiten en gedeelde kansen beter kunnen verzilveren. En waarderen zij de identiteit en potentie van ‘metropool Nederland’ vanuit internationaal perspectief.

Het netwerk wil graag zichtbaar zijn en deelt van iedere bijeenkomst de uitkomsten. Dit op www.netwerkdso.nl onder het kopje ‘uitkomsten’, telkens in een andere vorm. Een voorbeeld is dit filmpje van de bijeenkomst vn maart 2014.