Bijeenkomst - Omgevingsvisie: De route naar een succesvolle omgevingsvisie

Hiemstra & de Vries en RUIMTEVOLK delen de lessen uit vijf koploperprojecten

Hoe maak je van je omgevingsvisie een leidraad en vliegwiel voor gewenste ontwikkelingen en investeringen in de leefomgeving? Een integrale visie die inwoners, professionals, politiek en de gemeentelijke organisatie inspireert tot handelen en een nieuwe manier van (samen)werken? Waarmee je daadwerkelijk aan de slag kunt om de gewenste toekomst van je gemeente te realiseren? Een visie die is opgesteld via participatie en die werkt in de praktijk?

Met de invoering van de Omgevingswet over ruim een jaar zijn gemeenten hard aan het werk om hun omgevingsbeleid opnieuw vorm te geven. Een belangrijk onderdeel hiervan is de ontwikkeling van een nieuw planinstrumentarium. De omgevingsvisie speelt daarbij een belangrijke rol. Met een omgevingsvisie zet de gemeente immers de lijnen uit voor het beleid en voor de samenwerking met samenleving en ketenpartners. De omgevingsvisie biedt kansen en aanknopingspunten om op inspirerende wijze vorm te geven aan de ruimtelijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling van gemeenten. Zowel procesmatig als inhoudelijk.

Hiemstra & De Vries en RUIMTEVOLK nodigen je uit voor een bijeenkomst op maandag 2 december in Utrecht, boordevol voorbeelden en ervaringen uit de dagelijkse praktijk. We delen lessen uit zogenoemde koplopertrajecten waar we bij betrokken zijn en bieden een scala aan concrete tips en aanknopingspunten om direct zelf mee aan de slag te gaan. Tijdens deze bijeenkomst willen we gemeenten voeden met inzichten en inspireren met voorbeelden. Deze zijn gericht op praktische vraagstukken zoals:
• Wat kan/moet er binnen de gemeente besproken worden in de aanloop naar de omgevingsvisie?
• Welke stappen dienen gezet te worden om het proces efficiënt en effectief in te richten?
• Hoe bouw je een ruimtelijke visie op rond de maatschappelijke opgaven van de 21e eeuw?
• Hoe organiseer je het (participatie)proces met stakeholders en bewoners?

Met de expertise van onze bureaus willen we jullie inspireren en aan de hand van voorbeelden uit de praktijk concrete handvatten bieden, zowel strategisch als inhoudelijk én bij het vormgeven van het samenwerkingsproces met de samenleving en binnen de interne organisatie. Naast inspiratie is er volop ruimte voor leren van elkaar, intervisie, en bieden we de gelegenheid voor eigen inbreng.

Op 2 december gaan we tijdens de bijeenkomst 'De route naar een succesvolle omgevingsvisie' graag met je in gesprek en delen we ervaringen over hoe invulling te geven aan een omgevingsvisie die past bij jouw gemeente.

schrijf je hier in

Doelgroep

Deze bijeenkomst is interessant en relevant voor projectleiders omgevingsvisie en programmamanagers Omgevingswet in publieke organisaties zoals gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

We hopen je te verwelkomen op 2 december, 17.00 tot 21.00 uur in WTC Utrecht (4e etage)

Hartelijke groet namens Hiemstra en de Vries
Jeroen Niemans, Ward Deckers, Geert Lonterman, Quirijn de Kraker en Yonne Westerveld
 

Namens RUIMTEVOLK
Sjors de Vries, Bram Groenendaal