Inspiratie en kennis in ontwikkeling: presentatie van de TrendRede 2019 (‘Het vuur van verandering’) in Amsterdam

Gisteren was onze collega Linet Tanke bij de presentatie van de TrendRede 2019 in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Jaarlijks steekt een aantal ‘Nederlandse toekomstdenkers’ de koppen bij elkaar om tot een TrendRede te komen. Om daarmee Nederland ‘een uitgelicht pad richting de toekomst te tonen’, zoals ze dat zelf mooi verwoorden. Zoiets spreekt ons wel aan, zeker in het licht van ons dagelijks werk in publieke organisaties. Dat maakte Linet en anderen benieuwd naar de TrendRede 2019, die dit jaar ‘Het vuur van verandering’ als ondertitel meekreeg.  

‘Net als collega Marian vorig jaar, herken ik in de TrendRede van dit jaar weer veel ontwikkelingen en observaties uit onze dagelijkse praktijk. Denk bijvoorbeeld aan hoe leiderschap veel meer is dan het management van getallen. Of aan de verbrokkelde samenleving en hoe dat er ook toe leidt dat burgers elkaar op nieuwe plekken en momenten vinden om zich vanuit daar zelf te organiseren. Bovendien geloof ik er net als veel toekomstdenkers in dat deze nieuwe tijd vraagt om het vinden van nieuwe taal en woorden. Er kwam er eentje voorbij die mij bijzonder aansprak: eerste-stap-tolerantie. Dat houdt in dat je, als je de wereld wilt verbeteren, moet accepteren dat kleine stappen er ook toe doen (met als ‘risico’ dat als je eenmaal begonnen bent je vaak niet meer terug kunt). Dat zie ik zelf als een motiverend alternatief voor het demotiverende ‘een druppel op een gloeiende plaat’ of iets vinden van iemands inconsequente verbetergedrag. Komende tijd blijf ik mijn eerste-stap-tolerantie verhogen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Rondom zulke maatschappelijke vraagstukken zit volgens de toekomstdenkers ook wat ongemak, dat hoort erbij en zou je moeten omarmen. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar in zo’n holistische benaderwijze kan ik me eigenlijk wel vinden. Wat ik bijvoorbeeld met mijn collega’s ga bespreken, is het uitgangspunt dat ‘imperfecte individuen samen een goed team vormen’. Bij mij is het vuur van verandering weer volop aangewakkerd. Daarom ben ik van plan om komende tijd zoveel mogelijk collega’s en anderen mee te nemen in wat er in de TrendRede staat en wat er tijdens de presentatie over is gezegd’, aldus Linet.  

De TrendRede 2019 – Het vuur van verandering is hier op de TrendRede-website terug te lezen. Je vindt online ook de eerdere edities van de TrendRede.

Meer informatie 

Samen met ons kijken naar ontwikkelingen in de samenleving en het werkbaar maken ervan? Bijvoorbeeld naar aanleiding van de TrendRede 2019? Mooie voorbeelden van leiderschap, zelforganiserende burgers of eerste-stap-tolerantie delen? Neem dan eens contact op.