Bijeenkomst 6 februari - Naar werkend stelsel Omgevingswet: integraal en cyclisch werken in de praktijk

Voor woensdag 6 februari staat de bijeenkomst ‘Naar werkend stelsel Omgevingswet: integraal en cyclisch werken in de praktijk’ op het programma. Deze bijeenkomst vindt plaats bij ons in hartje Utrecht en is bedoeld voor projectleiders en programmamanagers Omgevingswet vanuit publieke organisaties zoals gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties. Dagelijks vanuit zo’n rol te maken met de Omgevingswet? Wees welkom: meld je hier eenvoudig online aan! 

 
De impact van de Omgevingswet op publieke organisaties is groot. Het is een operatie die het ruimtelijk domein flink in beweging zet. Een echt andere manier van denken en (samen)werken is nodig. Daarbij zien we dat er veel aandacht is voor de nieuwe instrumenten, maar de Omgevingswet vraagt meer dan ooit dat deze instrumenten goed op elkaar zijn afgestemd. Van omgevingsvisie en omgevingsprogramma’s tot omgevingsplan en omgevingsvergunning. Dit leidt in de praktijk tot vragen als: 
  • Waar houdt de omgevingsvisie precies op en waar begint het programma?
  • Hoe verhouden de instrumenten zich tot elkaar in de tijd; met welk instrument begin je?
  • Hoe organiseer je cyclisch en integraal werken? 
 

Werkend stelsel Omgevingswet 

Het beantwoorden van zulke vragen en het slim organiseren van de instrumenten is wat wij het ‘werkend stelsel Omgevingswet’ noemen. Integraliteit luidt daarbij het devies. Dan praten we niet alleen over ‘horizontale integraliteit’ tussen de verschillende beleidsdomeinen maar juist ook ‘verticale integraliteit’ tussen de verschillende instrumenten. Hoe kom je tot zo’n werkend stelsel en wat vraagt dat van de organisatie? We zien dat op dit vlak het verschil tussen theorie en praktijk nog groot is. Tijdens de bijeenkomst op 6 februari staat daarom de praktijk (van nu én straks!) centraal. We delen onze ervaringen en we duiken in praktijkcases uit twee steden. Door op deze praktische, actieve manier met elkaar aan de slag te gaan, kunnen we nu en straks beter zien en doen wat nodig is voor een werkend stelsel Omgevingswet. 
 

Betrokken collega’s 

Bij de organisatie van deze bijeenkomst zijn vanuit ons bijvoorbeeld de volgende collega’s betrokken: Jeroen Niemans, Ward Deckers, Tim Vredeveld, Quirijn de Kraker en Geert Lonterman. Zij kennen de praktijk vanuit verschillende publieke organisaties waarin zij samen met opdrachtgevers stappen zetten om het werkend stelsel Omgevingswet in de praktijk ook echt werkbaar te maken.  
 
Doorpraten over het werkend stelsel Omgevingswet? Benieuwd naar organisatieontwikkeling in het licht van de Omgevingswet? Neem dan contact met ons op