Raadsleden en griffiers op uitnodiging gemeente Wageningen en VNG in gesprek over verbinding democratie en de Omgevingswet

Afgelopen woensdagavond stond in het stadhuis van Wageningen het Avond-Symposium ‘Democratie en de Omgevingswet – De rol van de raad bij de invoering van de Omgevingswet’ op het programma. De VNG organiseerde dit samen met de gemeente Wageningen. Zo’n 70 raadsleden en griffiers bogen zich over de verbinding tussen democratie en de Omgevingswet. Joscha de Vries was een van de sprekers vanuit haar kennis van en ervaring met het openbaar bestuur. Daarover schreef ze met Ilse Hofland het boek ‘Gevangen in democratie - hoe ingesleten gewoontes het politieke bestuur lamleggen’.  

Staat van de lokale democratie 

Centraal stond woensdagavond de rol van de raad in het licht van de Omgevingswet. Wat betekent de komst van de Omgevingswet nu echt voor raadsleden? Joscha de Vries trapte af als spreker met haar kijk op de staat van de lokale democratie. Ze is zeer kritisch op het systeem maar niet op de individuen die onderdeel uitmaken van dat systeem. Joscha omschreef de staat van de lokale democratie in het boek als ‘een hardnekkig systeem dat raadsleden beperkt in hun denken en werken’. Die beperkingen passen nu juist niet bij de ‘vrije’ geest van de Omgevingswet en de ruimte die daarin zit.  
 
“In mijn voorbereiding op dit symposium belde ik met Ward Deckers. Hij weet veel over de Omgevingswet en de praktijk van publieke organisaties. Met hem legde ik de verbinding tussen democratie en de Omgevingswet. De andere manier van denken en werken waar de Omgevingswet toe uitnodigt, komt niet tot zijn recht in de lokale democratie in zijn huidige staat. Hier is iets anders nodig. Op bijeenkomsten als afgelopen woensdag merk ik dat raadsleden vaak vol vragen zitten over hun eigen rol als volksvertegenwoordiger, bijvoorbeeld rond grote veranderingen als de Omgevingswet. Ze zien zich onder andere geconfronteerd met de brede, diffuse inbreng van inwoners. Kan die participatie niet veel gerichter en slimmer? In veel gemeenten komen raadsleden en wethouders nauwelijks toe aan gesprekken met elkaar over de ‘echte’ lokale vragen ‘onder’ de Omgevingswet. Hoe gaan we om met verdichting, wel of geen hoogbouw enzovoorts? Juist de lastigste vraagstukken, met verschillende heel andere perspectieven, zijn interessant om in het kader van de Omgevingswet te bespreken als politici onder elkaar en gericht voor te leggen aan inwoners. Raadsleden herkennen dat ze zichzelf misschien wel ‘gevangenhouden’ in hun beperkende systeem. De (te) weinig flexibele tijd in de volle agenda’s en het ontbrekende gevoel van gedeelde behoefte weerhouden individuele raadsleden vaak om de ruimte te benutten die de Omgevingswet biedt. Het is een goede gelegenheid om naast in de ambtelijke organisatie ook in de lokale democratie vernieuwende stappen te zetten. Dat vraagt in veel gemeenteraden in de praktijk vaak om iets nieuws of anders in bestuurlijke gesprekken en -processen. Dat is een mooie maar geen gemakkelijke uitdaging”, aldus Joscha de Vries
 

Doorpraten? 

Benieuwd naar onze kijk op organisatieontwikkeling in het licht van de Omgevingswet? Doorpraten over de verbinding tussen democratie en de Omgevingswet? Op zoek naar een frisse impuls in het (bege)leiden van een raadsgesprek of -bijeenkomst? Neem dan contact met ons op.