Koers 2018 – Introductie Strategy Deployment in publieke organisaties

Wendbaar reageren op ontwikkelingen vraagt om te sturen op een samenhang in doelen, kort-cyclische prioritering en het gericht verbeteren van de grootste uitdagingen. Dit in verbinding tussen het strategische niveau tot en met de werkvloer. De methodiek Strategy Deployment biedt publieke organisaties houvast om wendbaar te werken door een gestructureerde manier van werken sturen en verbeteren. In deze sessie krijg je kennis van de methodiek Strategy Deployment en ervaar je zelf wat deze wijze van sturen voor jouw praktijk betekent. Deze sessie wordt begeleid door René Aernoudts (directeur Lean Management Instituut) en Gerco Liefhebber (adviseur Hiemstra & De Vries). 

Deze sessie was onderdeel van Koers 2018, het festival over het slim en toekomstbestendig organiseren van publieke organisaties en maatschappelijke vraagstukken. We 'vierden' Koers 2018 met iedereen die werkt aan verbetering van zijn of haar organisatie, dat gaat van directeur tot programmamanager tot adviseur. Iets delen met ons over Koers 2018? Neem dan contact op via koers2018@hiemstraendevries.nl