Helpt beter presteren!

De publieke professional

De rol van de gemeente verandert. Veel publieke opgaven zijn complex en moeten in samenwerking met inwoners, instellingen en bedrijven worden opgepakt. Dit vraagt van een gemeente en haar professionals om te verschuiven van ‘bewaker van het eigen organisatiebelang’ naar ‘vanuit wederkerigheid iets voor elkaar krijgen’. Zo ontstaat de netwerkorganisatie waarbij formele grenzen vervagen en de publieke professional deze vanuit persoonlijke kracht moet invullen. Dat vraagt nieuw vakmanschap en daar gaat onze leergang ‘professionaliseren van de beleidsfunctie’ over.

Beleidsprofessionals herkennen dat ze meer architect moeten worden van hun eigen rol en positie. Daarbij zijn ze zowel ambassadeur voor de stad als het stadhuis. Soms leidt dat tot een spagaat waarbij ze enerzijds de opdracht hebben om open en wendbaar samen te werken en anderzijds intern de risico’s te beheersen. Buiten werken ze aan maatwerk oplossingen voor inwoners en binnen aan regels voor inkoop, aanbesteding en planning & control. Buiten zijn ze de procesregisseur en binnen de inhoudelijk expert die de positie van het college veiligstelt met beleidsnota’s, het beantwoorden van raadsvragen en als adviseur van de portefeuillehouder.

We hebben deze leergang opgezet op basis van onze ruime ervaring met en in gemeenten en samen met onze klanten verder ontwikkeld. Doel is dat professionals zichzelf beter gaan kennen en zich bewuster inzetten. Daar komen tijdens de leergang al mooie resultaten uit voort. De leergang wordt op maat gemaakt en kent naast begeleide intervisie de volgende elementen:

  • Samen op pad, ik in de relatie tot de ander | scherp beeld van de eigen kwaliteiten en voorkeuren en daardoor in staat aan te sluiten op de ander (Insights)
  • Terug naar de bedoeling | architect van het realiseren van doelen, sturen en inspireren op de kern van de opgave, onderscheid tussen systeem, gedrag en essentie
  • Aanspreken & afspreken | invloed in gelijkwaardige posities, heldere afspraken maken, scherpte op processen en posities
  • Allianties | vakmanschap om op waarden samenwerkingsrelaties in te richten (Alliantiekunde)

Dit A&O-artikel geeft de ervaringen van Utrecht zelf weer.

Publieke Prof


Deel: