Koers 2018 – Wendbaar Werken - de stapstenen

Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen om hun koers continu, snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en bedreigingen in de omgeving. Wendbaar Werken noemen wij dat. De weg naar een wendbare organisatie vraagt in publieke organisaties om (door)ontwikkeling op meerdere gebieden. In deze workshop bespraken Ralph Hanekamp en Ruud van Rheenen deze verschillende gebieden en de  stapstenen van een wendbare organisatie.

wendbaarwerken stapstenen II


Benieuwd? Aan de slag met de stapstenen voor wendbaar werken? Lees hier onze artikelreeks over Wendbaar werken in publieke organisaties

Deze sessie was onderdeel van Koers 2018, het festival over het slim en toekomstbestendig organiseren van publieke organisaties en maatschappelijke vraagstukken. We 'vierden' Koers 2018 met iedereen die werkt aan verbetering van zijn of haar organisatie, dat gaat van directeur tot programmamanager tot adviseur. Iets delen met ons over Koers 2018? Neem dan contact op via koers2018@hiemstraendevries.nl