Koers 2018 – Organisatieopstellingen: systemische blik op dynamiek en relaties in organiseren

Wanneer je systemisch naar de dynamiek en relaties in organisaties kijkt, doe je dat vanuit de gedachte dat iedere organisatie een sociaal systeem is (net zoals een team, een gezin of een sportvereniging). Aan de hand van organisatieopstellingen maken we zichtbaar hoe verschillende elementen in zo'n systeem op elkaar inwerken. Soms zijn er verstoringen die onoplosbaar lijken en mogelijk zelfs onverklaarbaar zijn. Dan kan een opstelling een doeltreffende manier zijn om te zien wat er speelt. Dat is precies wat we deden in deze sessie. Deelnemers brachten een vraagstuk in uit hun praktijk. Aan de hand van een opstelling gingen we dat onderzoeken en verhelderen. Zo ontdekte je als deelnemer werkelijk de toegevoegde waarde van systemisch werken in organisaties. 

 

Deze sessie was onderdeel van Koers 2018, het festival over het slim en toekomstbestendig organiseren van publieke organisaties en maatschappelijke vraagstukken. We 'vierden' Koers 2018 met iedereen die werkt aan verbetering van zijn of haar organisatie, dat gaat van directeur tot programmamanager tot adviseur. Iets delen met ons over Koers 2018? Neem dan contact op via koers2018@hiemstraendevries.nl