Koers 2018 – Sturen in een nieuwe werkelijkheid - Strategy Deployment in publieke organisaties

 

In 2016 heeft de gemeente Breda haar visie op sturen op de organisatie aangepast. Breda kiest voor een wendbare organisatie die aan de ene kant werkt aan de grote opgaven van de stad en anderzijds de uitvoering van de organisatie centraal zet door te sturen op dienstverleningsketens dwars door de structuur van de organisatie heen. 

De belangrijke succesfactor van de beweging is de wijze van sturen op de voortgang in de opgaven en ketens. Het klassieke directie-overleg en de MT-structuur ging niet werken. Maar hoe dan wel? Met ondersteuning van het Lean Management Instituut heeft Breda Strategy Deployment geïntroduceerd. Een manier van kort-cyclisch en visueel sturen om strategische doelendoor te vertalen in de organisatie en stapsgewijs te realiseren. Na een jaar hard werken, lukt het de gemeente Breda om op verschillende niveaus gestructureerd te sturen op de doelen van haar organisatie. In deze sessie kreeg je kennis aangereikt over de methodiek Strategy Deployment, deelde de gemeente Breda haar praktische ervaringen en gingen de handen uit de mouwen om te oefenen met de toepassing van Strategy Deployment in jouw organisatie. 

Deze sessie was onderdeel van Koers 2018, het festival over het slim en toekomstbestendig organiseren van publieke organisaties en maatschappelijke vraagstukken. We 'vierden' Koers 2018 met iedereen die werkt aan verbetering van zijn of haar organisatie, dat gaat van directeur tot programmamanager tot adviseur. Iets delen met ons over Koers 2018? Neem dan contact op via koers2018@hiemstraendevries.nl

Bekijk hier de presentatie.